Problem z dwustronną komunikacją klient serwer

0

usiłuje zrobić prosty program klient serwer wysyłający wiadomości tekstowe. Udało mi się aby klient wysyłał wiadomość do serwera a ten ją odczytywał ale chce żeby możliwa była wymiana wiadomości.Próbowałem do tego celu użyć drugiego wątka ale niestety, mój kod:
serwer:


    static byte[] buffer { get; set; }
    static Socket sck, acctepted;
    static Thread watek;
    static void Main(string[] args)
    {
      watek = new Thread(funckjaWatka);
      watek.Start();
      sck = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
      sck.Bind(new IPEndPoint(0, 8000));
      sck.Listen(100);

      acctepted = sck.Accept();
      while (true)
      {
        buffer = new byte[acctepted.SendBufferSize];
        int bytesRead = acctepted.Receive(buffer);
        byte[] formatted = new byte[bytesRead];
        for (int i = 0; i < bytesRead; i++)
        {
          formatted[i] = buffer[i];
        }
        string data = Encoding.ASCII.GetString(formatted);
        if (data.EndsWith("close")) break;
        Console.WriteLine(data);
      }
      Console.WriteLine("Klient zakończył połączenie");
      Console.Read();
      watek.Abort();
    }

    static void funckjaWatka()
    {
      while (true)
      {
        string text = Console.ReadLine();
        text = "Serwer: " + text;
        byte[] data = Encoding.ASCII.GetBytes(text);
        acctepted.Send(data);        
      }
    }

klient:

static Socket sck;
    static Thread watek;
    static void Main(string[] args)
    {

      Console.Write("imie:");
      string imie = Console.ReadLine();
      sck = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
      watek = new Thread(funkcjaWatka);
      while (true)
      {
        try
        {
          sck.Connect("127.0.0.1", 8000);
          break;
        }
        catch
        {
          Console.WriteLine("blad polaczenia, probujemy ponownie ... ;)");
        }
      }
      while (true)
      {
        string text = Console.ReadLine();
        text = imie + ": " + text;
        byte[] data = Encoding.ASCII.GetBytes(text);
        sck.Send(data);
        if (text.EndsWith("close")) break;
      }
      watek.Abort();
      sck.Close();
      Console.Read();
    }

    static void funkcjaWatka()
    {
      while (true)
      {
        sck.Listen(100);
        byte[] buffer = new byte[sck.SendBufferSize];
        int bytesRead = sck.Receive(buffer);
        byte[] formatted = new byte[bytesRead];
        for (int i = 0; i < bytesRead; i++)
        {
          formatted[i] = buffer[i];
        }
        string data = Encoding.ASCII.GetString(formatted);
        Console.WriteLine(data);
      }
    }
0
Markness napisał(a)

Próbowałem do tego celu użyć drugiego wątka ale niestety, mój kod:

Ciekawie opisałeś problem ;)

0

no myślałem że w kodzie widać...
no więc serwer w main'ie odbiera wiadomości, usiłowałem stworzyć drugi wątek który będzie umożliwiał wysyłanie wiadomości, odwrotnie dla klienta (wysyłanie w main'ie, odbieranie w drugim wątku)

0

Dalej nie wiemy z czym masz problem.

0

Klient pomyślnie wysyła wiadomości do serwera, jednak odwrotna komunikacja już nie działa.

0

Czemu robisz od d**y strony, że pierw startujesz wątek, zanim "włączysz" socket'a? Na razie jeszcze nie wiem w czym problem, ale spróbuj przepisać to jeszcze raz z przemyśleniem co i jak ma się odbywać.

0

no niestety zmieniłem moment startowania wątku na miejsce po włączeniu socketa jednak to nic nie zmieniło

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0