Dodaję do projektu New Item -> ADO.NET Entity Data Model na podstawie pustego modelu.
Powstaje Model1.edmx i automatcznie zostaje wygenerowana klasa ModelContainer dziedzicząca po ObjectContext.
Ma trzy konstruktory:


    /// <summary>
    /// Initializes a new Model1Container object using the connection string found 
    /// in the 'Model1Container' section of the application configuration file.
    /// </summary>
    public Model1Container() : base("name=Model1Container", "Model1Container")
    {
      this.ContextOptions.LazyLoadingEnabled = true;
      OnContextCreated();
    }

    /// <summary>
    /// Initialize a new Model1Container object.
    /// </summary>
    public Model1Container(string connectionString) : base(connectionString, "Model1Container")
    {
      this.ContextOptions.LazyLoadingEnabled = true;
      OnContextCreated();
    }

    /// <summary>
    /// Initialize a new Model1Container object.
    /// </summary>
    public Model1Container(EntityConnection connection) : base(connection, "Model1Container")
    {
      this.ContextOptions.LazyLoadingEnabled = true;
      OnContextCreated();
    }

Próbuję utworzyć obiekt:


      EntityConnectionStringBuilder ecsb = new EntityConnectionStringBuilder();

      ecsb.Provider = "System.Data.SqlServerCe.3.5";
      ecsb.ProviderConnectionString = "c:\\1.sdf";
      ecsb.Metadata = "metadata=res://*/Model1.csdl|res://*/Model1.ssdl|res://*/Model1.msl";

      Model1Container c = new Model1Container (ecsb.ConnectionString);

i dostaję taki komunikat: The underlying provider failed on ConnectionString.

Jak poprawnie utworzyć obiekt z klasy ModelContainer ?