Witam, czy mógłby mi ktoś pomóc napisać albo naprowadzić jak zrobić, aby zrobić dobrze działającą tablicę struktur i do niej wprowadzać dane z klawiatury a następnie po wciśnieciu okreslonego klawisza w menu wyświetlić wprowadzone dane?
Napisałem coś takiego :

using System;
using System.IO;
using System.Collections.Generic;

**public struct student
  {
    public string Imie;
    public int indeks;
    public int oceny;
    public int nieobecnosci;
    public student(string FImie, int Findeks, int Foceny, int Fnieobecnosci)
    {
      Imie = FImie;
      indeks = Findeks;
      oceny = Foceny;
      nieobecnosci = Fnieobecnosci;**
    }
  }

class Projekt
{
    public static void Main(string[] args)
  {
    char c;
    string s;
    string d;
    string path = "Lista.txt";
    string[] lista = null;//tablica studentów
   ** student[] studentArr = null;**
    int n = 0; // rozmiar tablicy, ilośc studentów
    **int m = 0;//rozmiar struktury**
    if (File.Exists(path))
    {
      lista = File.ReadAllLines(path);
      n = lista.Length;
      m = studentArr.Length;
    }

    Console.WriteLine("witamy w programie lista studentów");

    do
    {
      Console.WriteLine("\nAby wypisać listę wciśnij a\nAby wpisać osobę wciśnij b\nAby wyszukać wciśnij c\nAby zakończyć wciśnij k\n");
      c = Console.ReadKey(true).KeyChar;

      //przetwarzanie polecenia użytkownika
      switch (c)
      {
        case 'a':
        case 'A':
          if (lista != null && studentArr !=null)
            for (int j = 0; j < m; j++)
             {
            Console.WriteLine(studentArr[j]);
            for (int i = 0; i < n; i++)
            Console.WriteLine(lista[i]);
             }

          else Console.WriteLine("lista jest pusta");
          Console.WriteLine();

          break;
        case 'b':
        case 'B':
          Console.WriteLine("podaj nazwisko");
          s = Console.ReadLine();
          if (n == 0)
          {
            lista = new string[1];
          }
          else
          {
            string[] tmp = new string[n + 1];
            for (int i = 0; i < n; i++)
              tmp[i] = lista[i];
            lista = tmp;
          }
          lista[n] = s;
          n = n + 1;
        **   Console.WriteLine("podaj dane studenta");
          d = Console.ReadLine();
          if (m == 0)
          {
            studentArr = new student[0];

          }

          else
          {
            student[] tmp = new student[n + 1];
            for (int j = 0; j < m; j++)
              tmp[j] = studentArr[j];
            studentArr = tmp;
          }
**

          break;
        case 'c':
        case 'C':
          Console.WriteLine("podaj nazwisko do wyszukania");
          s = Console.ReadLine();
          bool b = true;
          if (lista != null)
          {
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
              if (s == lista[i])
              {
                Console.WriteLine("znaleziono na pozycji " + i + " - " + lista[i]);
                b = false;
              }
            }
            if (b) Console.WriteLine("nie znaleziono");
          }
          else Console.WriteLine("lista jest pusta");
          Console.WriteLine();
          break;
      }
    }
    while (!(c == 'k' || c == 'K'));

    File.WriteAllLines(path, lista);

  }
}

Bardzo proszę o odpowiedzi :)
Pozdrawiam.