Ingerencja w inne programy za pomocą C#

0

1.Witam was, ostatnio zacząłem interesować się ingerowaniem w inne programy za pomocą C#.. Na potrzeby testów napisałem program, który wpisuje jakiś tekst ("wpisany przez użytkownika") do notatnika, jeżeli ten jest włączony.. Jednak chciałbym zmodyfikować go aby zamiast wpisywania znaków, symulował ich wciśnięcie + klawisze systemowe (Enter, F1,F2 etc.)..

[DllImport("User32.dll", CharSet = CharSet.Auto)]
extern static IntPtr FindWindowEx(IntPtr hwndParent, IntPtr hwndChildAfter, [In] string lpClassName, [In] string lpWindowName);

  [DllImport("User32.dll", EntryPoint = "SendMessage")]
  extern static int SendMessageGetTextLength(IntPtr hWnd, int msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam);

  [DllImport("User32.dll")]
  public static extern int SendMessage(IntPtr hWnd, int uMsg, int wParam, string lParam);

  [DllImport("User32.dll")]
  public static extern int SendMessage(IntPtr hWnd, int uMsg, int wParam, int lParam);

  const int WM_GETTEXTLENGTH = 0x000E;

  const int EM_SETSEL = 0x00B1;

  const int EM_REPLACESEL = 0x00C2;
  public void testAppendText(string text)
  {
    Process[] notepads = Process.GetProcessesByName("gg");
    if (notepads.Length == 0) return;
    if (notepads[0] != null)
    {
      IntPtr editBox = FindWindowEx(notepads[0].MainWindowHandle, new IntPtr(0), "Edit", null);
      int length = SendMessageGetTextLength(editBox, WM_GETTEXTLENGTH, IntPtr.Zero, IntPtr.Zero);
      SendMessage(editBox, EM_SETSEL, length, length);
      SendMessage(editBox, EM_REPLACESEL, 1, text);

    }

  } 
1

http://msdn.microsoft.com/en-[...]esktop/ms646304(v=vs.85).aspx
Poza tym:
Process.GetProcessesByName("gg");


:>
0

No i właśnie odnosząc się do tego, testowałem ten programik na gadu. Wyobraźmy sobie, że mamy dwa okienka z rozmową otwarte i jak program miałby widzieć do którego okna się odnieść?

1

http://msdn.microsoft.com/en-[...]m.windows.forms.sendkeys.aspx
Do użycia powyższej klasy musisz uczynić okno, do którego chcesz wysłać klawisze aktywnym, np. poprzez SetForegroundWindow.

Jeżeli nie możesz sobie na to pozwolić, użyj SendMessage oraz wiadomości typu WM_KEYDOWN i WM_KEYUP.

0

Używałem SendKeys.Send, ale okno musiałobyć aktywne podczas wykonywania, czyli to odpada..
Musze dokładniej poczytać o WM_KEYDOWN, nie z abardzo wiem jak to zaimplementować do mojego kodu

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0