c# UDP odbieranie danych

0

próbuje odbierać dane od pewnego urządzenia po uprzednim zapytaniu. Odpowiedź dociera na 100% bo widzę podgląd w wiresharku.
Ale w aplikacji cisza. Teoretycznie aplikacja zrobiona jest w ten sposób że odpalona na 2 maszynach też powiniennem coś usłysze, tym czasem cisza

 
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
       
       RemoteIpEndPoint = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(textBox1.Text), 28127);
      // RemoteIpEndPoint = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 0);
       udpClient.Connect(RemoteIpEndPoint);

      if (nas == false)
      {  
        button1.Text = "Rozłącz";
        nas = true;
        udpClient.BeginReceive(new AsyncCallback(Odbieranie), udpClient);   
      }
      else
      {
        button1.Text = "Nasłuchuj";     
        nas = false;
      }

    }
    void Odbieranie(IAsyncResult t) 
    {

      MessageBox.Show(RemoteIpEndPoint.Address.ToString()+ " " +RemoteIpEndPoint.Port.ToString());
      Byte[] receivedBytes = udpClient.EndReceive(t, ref RemoteIpEndPoint); 
      returnData = Encoding.ASCII.GetString(receivedBytes);
      returnData = RemoteIpEndPoint.Address.ToString() + " : " + RemoteIpEndPoint.Port.ToString() + " : " + returnData;
      MessageBox.Show(returnData);
      messageReceived = true;
      

    }
  void SendData() 
    {      udpClient.BeginSend(Pocket, Pocket.Length, new AsyncCallback(Wyslano), udpClient);
      while (!messageSent)
      {
        Thread.Sleep(100);
      }
     }
    void Wyslano(IAsyncResult t)
    {
    
      MessageBox.Show("wyslano " + udpClient.EndSend(t).ToString());
      messageSent = true;
    }


Proszę o pomysły

Wireshark
Zapytanie 30697 10335.012287 192.168.1.103 192.168.1.211 UDP 66 Source port: 28126 Destination port: 28127
Odpowiedz 30698 10335.036848 192.168.1.211 192.168.1.103 UDP 578 Source port: 28126 Destination port: 28127

0

Zauważ, że gdy masz obiekt "udpClient" nie używasz do niego metody "Close" co może się skończyć właśnie takimi błędami ;).

Masz tu poradnik do połączeń UDP: http://www.iitis.gliwice.pl/~emanuel/materialy/zsk/Cw2.pdf

Pozdrawiam ;)

0
TheCCAY napisał(a)

Zauważ, że gdy masz obiekt "udpClient" nie używasz do niego metody "Close" co może się skończyć właśnie takimi błędami ;).

Masz tu poradnik do połączeń UDP: http://www.iitis.gliwice.pl/~emanuel/materialy/zsk/Cw2.pdf

Pozdrawiam ;)

Drogi kolego to niestety nie to bo przy protokole UDP nie trzeba otwierać socketów

0
siararadek napisał(a)

Lol, to czemu na msdn zamykają? http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.sockets.udpclient.aspx

UDP (ang. User Datagram Protocol – protokół pakietów użytkownika) – jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza się go w warstwie czwartej (transportu) modelu OSI.
Jest to protokół bezpołączeniowy, więc nie ma narzutu na nawiązywanie połączenia i śledzenie sesji (w przeciwieństwie do TCP).
CIOTKA WIKI

I co w momencie kiedy nasłuchuje cały czas w osobnym wątku .... po każdym send lub receive mam zamykać ????

Mogę jeszcze dodać że po wyłączeniu zapory filtrów i innych pierdół wireshark wyrzuca

23727 12856.506087 192.168.1.115 192.168.1.103 UDP 66 Source port: 28126 Destination port: 28127
23724 12855.880799 192.168.1.103 192.168.1.115 ICMP 94 Destination unreachable (Port unreachable)

0
 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Threading;

namespace UDP2
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }


    UdpClient client = new UdpClient(28126);
    byte[] odb;
    string Sodb = "Start ";
    delegate string SetValue();
    bool nas = false;
    

    void ReciveData()
    {
      while (true) 
      {
        try
        {

          IPEndPoint anyIP = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 0);
          Wstaw();
          odb = client.Receive(ref anyIP);
          MessageBox.Show("w");
          Sodb = Encoding.ASCII.GetString(odb);
          Sodb = anyIP.Address.ToString() + " : " + anyIP.Port.ToString() + " : " + odb;
          Wstaw();
         
        }
        catch (Exception er)
        {
          MessageBox.Show(er.ToString());
        }
      }
 
    }
    private string Wstaw()
    {
      return (string)Invoke(new SetValue(wstawianie));
    }
    private string wstawianie()
    {
      richTextBox1.AppendText(Sodb);
      richTextBox1.ScrollToCaret();


      return Sodb;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SendData();
    }


    void SendData()
    {

      byte[] lc = new byte[4];
      byte[] pocketNr = new byte[4];
      byte[] pocketDl = new byte[2];
      byte[] reserv = new byte[2]; // ---00
      byte[] Instr = new byte[4];


      IPEndPoint Cel = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(textBox1.Text), 28127);
      Random X = new Random(System.Environment.TickCount);
      lc = Encoding.ASCII.GetBytes("TCLY");
      pocketNr[0] = (byte)X.Next(0, 255);
      pocketNr[1] = (byte)X.Next(0, 255);
      pocketNr[2] = (byte)X.Next(0, 255);
      pocketNr[3] = (byte)X.Next(0, 255);
      reserv[0] = 0;
      reserv[1] = 0;
      byte[] InstrB1 = new byte[4];
      pocketDl = BitConverter.GetBytes(24);
      Instr = BitConverter.GetBytes(0x00000084);
      InstrB1 = BitConverter.GetBytes(0x00000000);


      byte[] Pocket = new byte[24];

      Pocket[0] = lc[0];
      Pocket[1] = lc[1];
      Pocket[2] = lc[2];
      Pocket[3] = lc[3];
      Pocket[4] = pocketNr[0];
      Pocket[5] = pocketNr[1];
      Pocket[6] = pocketNr[2];
      Pocket[7] = pocketNr[3];
      Pocket[8] = pocketDl[0];
      Pocket[9] = pocketDl[1];
      Pocket[10] = reserv[0];
      Pocket[11] = reserv[1];
      Pocket[12] = Instr[0];
      Pocket[13] = Instr[1];
      Pocket[14] = Instr[2];
      Pocket[15] = Instr[3];
      Pocket[16] = InstrB1[0];
      Pocket[17] = InstrB1[1];
      Pocket[18] = InstrB1[2];
      Pocket[19] = InstrB1[3];
      Pocket[20] = InstrB1[0];
      Pocket[21] = InstrB1[1];
      Pocket[22] = InstrB1[2];
      Pocket[23] = InstrB1[3];
      try
      {
        client.Send(Pocket, Pocket.Length, Cel);
      }
      catch (Exception err)
      {
        MessageBox.Show(err.ToString());
      }  
      finally
      {
        Sodb = " Wysłano ";
        client.Close();
        Wstaw();
      }
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (nas == false)
      {
        button2.Text = "Rozłącz";
        nas = true;

        Thread odbiornik = new Thread(new ThreadStart(ReciveData));
        odbiornik.IsBackground = true;
        odbiornik.Start();
        Wstaw();
      }
      else
      {
        button2.Text = "Nasłuchuj";
        nas = false;
      }

    }

  }


}

sposób synchroniczny ... rezultaty takie same :/

0
maszynaz napisał(a)

może firewall wyłącz?

A czytales 2 watki wyzej ???

Moze moglby ktos to ctrlV i powiedziec mi czy u niego jest taki sam problem

0

Tez mam kolego ten sam problem, znalazles juz rozwiazanie?

PS. Nie programuj w Boze Narodzenie bo bug sie rodzi ;)

0

Problem w tym że nie mam rozwiązania

2

Problem polegał na tym że nadawca ma swój port z którego wysyła zapytanie na inny port odbiorcy
Odbiorca wyśle zapytanie na port z którego zapytał nadawca i to ten port należy nasłuchiwać wtedy wszystko działa
przykład

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Threading;

namespace UDP_Broadcast
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    public string Sodb = "Start ";
    delegate string SetValue();

 
      const int PORT_NUMBER = 120;

      Thread t = null;

      private string Wstaw()
      {
        return (string)Invoke(new SetValue(wstawianie));
      }
      private string wstawianie()
      {
        richTextBox1.AppendText(Sodb);
        richTextBox1.ScrollToCaret();


        return Sodb;
      }

      public void Start()
      {
        if (t != null)
        {
          throw new Exception("Already started, stop first");
        }
        Console.WriteLine("Started listening");
        StartListening();
      }
      public void Stop()
      {
        try
        {
          udp.Close();
          Console.WriteLine("Stopped listening");
        }
        catch { /* don't care */ }
      }

      private readonly UdpClient udp = new UdpClient(14678);
      IAsyncResult ar_ = null;

      private void StartListening()
      {
        ar_ = udp.BeginReceive(Receive, new object());
      }
      private void Receive(IAsyncResult ar)
      {
        IPEndPoint ip = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 120);
        byte[] bytes = udp.EndReceive(ar, ref ip);
        string message = Encoding.ASCII.GetString(bytes);
        Console.WriteLine("From {0} received: {1} ", ip.Address.ToString(), message);
        Sodb = "From : "+ip.Address.ToString()+" received: "+ message+"\n";
        Wstaw();
        StartListening();
      }
      public void Send(string message)
      {
        // UdpClient client = new UdpClient(14678);
        IPEndPoint ip = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("255.255.255.255"), PORT_NUMBER);
        byte[] bytes = Encoding.ASCII.GetBytes(message);
        udp.Send(bytes, bytes.Length, ip);
        
        Console.WriteLine("Sent: {0} ", message);
      }
    

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      
      Start();
      Thread.Sleep(50);
      Send("EASYNET");
      Thread.Sleep(50);
      Send("EASYNET");
    }
 
  }
}
 

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1