Prośba o przejrzenie kodu

0

Witam.
Jako że C# to mój pierwszy język obiektowy nie bardzo łapie jak budować program w ten sposób.
Miałem potrzebę napisania programu który będzie pobierał dane o zamówieniach ze sklepu internetowego (przez SOAP) i
na podstawie tych danych generował plik csv który następnie będzie wczytywany na stronie przewoźnika (Koloporter-Expres)
jako import przesyłek. Program działa ale NIE MA on nic wspólnego z obiektowością i tu pojawia się moja prośba o podpowiedzi (wskazówki) w jaki sposób przepisać go z uwzględnieniem tego typu programowania. Mile widziane również wskazówki jak uprościć kod.
Będę wdzięczny za każdą możliwą pomoc.

KOD C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using WpfApplication1.webapi;
using System.Xml;
using System.IO;

namespace WpfApplication1
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    Webapi_Soap_ApiService service = new Webapi_Soap_ApiService();
    string session;
    XmlNode[] res;
    Object result;
    int idnr;

    string csv_file = "D:\\paczki-" + DateTime.Today.ToShortDateString() + ".csv";
    string[] addr;
    string[] headers = { "USLUGA", ";", "ZLECENIODAWCA", ";", "PLATNIK", ";", "CK_ST", ";", "DATA_N", ";", "DATA_D", ";", "N_CK", ";", "N_NAZWA", ";", "N_ULICA", ";", "N_MIEJSCOWOSC", ";", "N_KOD_POCZTOWY", ";", "N_NR_DOMU", ";", "N_NR_LOK", ";", "N_OS_PRYW", ";", "N_NIP", ";", "N_OS_NADAJACA", ";", "N_TEL_ST", ";", "N_TEL_GSM", ";", "N_EMAIL", ";", "O_CK", ";", "O_NAZWA", ";", "O_ULICA", ";", "O_MIEJSCOWOSC", ";", "O_KOD_POCZTOWY", ";", "O_NR_DOMU", ";", "O_NR_LOK", ";", "O_OS_PRYW", ";", "O_NIP", ";", "O_OS_NADAJACA", ";", "O_TEL_ST", ";", "O_TEL_GSM", ";", "O_EMAIL", ";", "E_0", ";", "E_1", ";", "E_5", ";", "E_10", ";", "E_15", ";", "E_20", ";", "E_30", ";", "L_40", ";", "L_60", ";", "L_80", ";", "L_100", ";", "L_150", ";", "L_200", ";", "L_250", ";", "L_300", ";", "L_350", ";", "L_400", ";", "L_450", ";", "L_500", ";", "L_600", ";", "L_700", ";", "L_800", ";", "L_900", ";", "L_1000", ";", "ROD_1_TYP", ";", "ROD_1_OPIS", ";", "ROD_2_TYP", ";", "ROD_2_OPIS", ";", "ROD_3_TYP", ";", "ROD_3_OPIS", ";", "ROD_4_TYP", ";", "ROD_4_OPIS", ";", "ROD_5_TYP", ";", "ROD_5_OPIS", ";", "ROD_6_TYP", ";", "ROD_6_OPIS", ";", "ROD_7_TYP", ";", "ROD_7_OPIS", ";", "ROD_8_TYP", ";", "ROD_8_OPIS", ";", "ROD_9_TYP", ";", "ROD_9_OPIS", ";", "U_POD", ";", "U_UBEZP", ";", "U_WART_UBEZP", ";", "U_POBRANIE", ";", "U_WART_POBRANIA", ";", "U_RACH_POBRANIA", ";", "U_NAD_17", ";", "U_NAD_AW_TEL", ";", "U_NAD_AW_SMS", ";", "U_NAD_AW_MAIL", ";", "U_DOST_AW_TEL", ";", "U_DOST_AW_SMS", ";", "U_DOST_AW_MAIL", ";", "U_DOST_NSTD", ";", "U_DOST_GODZ", ";", "U_DOST_DRW", ";", "U_DOST_POTW_MAIL", ";", "U_DOST_POTW_SMS", ";", "U_BRAK_PALET", ";", "U_ROZLADUNEK", ";", "U_ADR", ";", "UWAGI", ";", "OPIS", ";", "NR_PRZESYLKI", ";", "NR_REF_1", ";", "NR_REF_2", ";", "DZ_CK", ";", "DZ_NAZWA", ";", "DZ_ULICA", ";", "DZ_MIEJSCOWOSC", ";", "DZ_KOD_POCZTOWY", ";", "DZ_NR_DOMU", ";", "DZ_NR_LOK", ";", "DZ_OS_PRYW", ";", "DZ_NIP", ";", "DZ_OS_NADAJACA", ";", "DZ_TEL_ST", ";", "DZ_TEL_GSM", ";", "DZ_EMAIL", ";", "ILOSC_NIESTANDARD", ";", "NIEST_WYSOKOSC", ";", "NIEST_DLUGOSC", ";", "NIEST_SZEROKOSC"};
    string[] values = { "E", ";", "mój_nr", ";", "ZL", ";", "mój_nr", ";", "0", ";", "0", ";", "mój_nr", ";", "Sklep", ";", "adres1", ";", "Miasto", ";", "kod_p", ";", "adres2", ";", "", ";", "N", ";", "nip", ";", "imię i nazwisko", ";", "", ";", "telefon", ";", "mail", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "N", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "N", ";", "N", ";", "", ";", "N", ";", "", ";", "", ";", "N", ";", "N", ";", "N", ";", "N", ";", "N", ";", "N", ";", "N", ";", "N", ";", "", ";", "N", ";", "N", ";", "N", ";", "", ";", "N", ";", "N", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";" };
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public void Login(string login1, string pass)
    {
      try
      {
        session = service.login(login1,pass);
        LBtn.IsEnabled = false;
        LBtn.IsDefault = false;
        listBtn.IsEnabled = true;
        listBtn.IsDefault = true;
        nrbox.IsEnabled = true;
        nrbox.Focus();

        label9.Foreground = System.Windows.Media.Brushes.Green;
        showlog("ID Sesji: " + session);
        showlog("Zalogowano jako: " + Ltxt.Text);

      }
      catch
      {
        label9.Foreground = System.Windows.Media.Brushes.Red;
        showlog("Logowanie nie powiodło się");
        return;
      }
    }

    public void call(int data)
    {
      try
      {
        result = service.call(session, "order.info", new Object[] { data, true });
        showdata();
      }
      catch
      {
        label9.Foreground = System.Windows.Media.Brushes.Red;
        showlog("Wystąpił błąd w funkcji call - order.info");
        return;
      }
    }

    public void csv_make(string file)
    {
      try
      {
        /* fname.Text, ";"
        , lname.Text, ";"
        , street.Text, ";"
        , nr.Text, ";"
        , city.Text, ";"
        , code.Text, ";"
        , price.Text,*/
        FileStream fs = new FileStream(file, FileMode.CreateNew, FileAccess.Write);
        StreamWriter sw = new StreamWriter(fs,Encoding.UTF8);

        foreach (string line in headers)
        {
          sw.Write(line);
        }
        sw.WriteLine();
        foreach (string line in values)
        {
          sw.Write(line);
        }
        sw.WriteLine();
        sw.Close();

        label9.Foreground = System.Windows.Media.Brushes.Green;
        showlog(headers.Rank.ToString());
        showlog("Zapisano do pliku informacje o zamówieniu nr " + res[1].InnerText);
      }

      catch
      {
        label9.Foreground = System.Windows.Media.Brushes.Red;
        showlog("Plik " + csv_file + " już istnieje.");
        csv_add(file);
      }
    }

    public void csv_add (string file)
    {
      try
      {
        FileStream fs = new FileStream(file, FileMode.Append, FileAccess.Write);
        StreamWriter sw = new StreamWriter(fs, Encoding.UTF8);

        foreach (string line in values)
        {
          sw.Write(line);
        }
        sw.WriteLine();
        sw.Close();

        label9.Foreground = System.Windows.Media.Brushes.Green;
        showlog("Zapisano do pliku informacje o zamówieniu nr " + res[1].InnerText);
      }

      catch
      {
        label9.Foreground = System.Windows.Media.Brushes.Red;
        showlog("Zapis do pliku nie powiódł się");
      }
    }

    public void showlog(string data)
    {
      logLbox.Items.Add(data);
      label9.Content = data;
    }

    public void showdata()
    {
      res = (XmlNode[])result;

      fname.Inlines.Clear();
      fname.Inlines.Add(res[36].ChildNodes[3].InnerText);

      lname.Inlines.Clear();
      lname.Inlines.Add(res[36].ChildNodes[4].InnerText);
      values[40] = fname.Text + " " + lname.Text;

      if (Int16.Parse(res[11].InnerText) == 10) pcheck.IsChecked = true;
      else pcheck.IsChecked = false;

      address.Inlines.Clear();
      address.Inlines.Add(res[36].ChildNodes[9].InnerText);
      if (res[36].ChildNodes[9].InnerText.StartsWith("ul."))
      {
        string[] addr = res[36].ChildNodes[9].InnerText.Remove(0, 3).Split(' ');
        street.Clear();
        street.Text = addr[0];

        nr.Clear();
        nr.Text = addr[1];
        if (addr[1].Contains('/'))
        {
          string[] a = addr[1].Split('/');
          values[48] = a[0];
          values[50] = a[1];
        }
        else
        {
          values[48] = addr[1];
        }

      }
      else if (res[36].ChildNodes[9].InnerText.StartsWith("ul "))
      {
        string[] addr = res[36].ChildNodes[9].InnerText.Remove(0, 3).Split(' ');
        street.Clear();
        street.Text = addr[0];

        nr.Clear();
        nr.Text = addr[1];
        if (addr[1].Contains('/'))
        {
          string[] a = addr[1].Split('/');
          values[48] = a[0];
          values[50] = a[1];
        }
        else
        {
          values[48] = addr[1];
        }
      }
      else if (res[36].ChildNodes[9].InnerText.StartsWith("ul"))
      {
        string[] addr = res[36].ChildNodes[9].InnerText.Remove(0, 2).Split(' ');
        street.Clear();
        street.Text = addr[0];

        nr.Clear();
        nr.Text = addr[1];
        if (addr[1].Contains('/'))
        {
          string[] a = addr[1].Split('/');
          values[48] = a[0];
          values[50] = a[1];
        }
        else
        {
          values[48] = addr[1];
        }
      }
      else
      {
        string[] addr = res[36].ChildNodes[9].InnerText.Split(' ');
        street.Clear();
        street.Text = addr[0];

        nr.Clear();
        nr.Text = addr[1];
        if (addr[1].Contains('/'))
        {
          string[] a = addr[1].Split('/');
          values[48] = a[0];
          values[50] = a[1];
        }
        else
        {
          values[48] = addr[1];
        }
      }

      values[42] = street.Text;

      city.Inlines.Clear();
      city.Inlines.Add(res[36].ChildNodes[7].InnerText);

      values[44] = city.Text;

      code.Inlines.Clear();
      code.Inlines.Add(res[36].ChildNodes[8].InnerText);

      values[46] = code.Text;

      price.Inlines.Clear();
      price.Inlines.Add(res[8].InnerText);

      tel.Inlines.Clear();
      tel.Inlines.Add(res[36].ChildNodes[13].InnerText);

      values[60] = tel.Text;

      ItemClear();

      for (int i = 0; res[37].ChildNodes.Count > i; i++)
      {
        showitem(i + 1 + " " + res[37].ChildNodes[i].ChildNodes[8].InnerText);
        values[192] = values[192] + ", " + res[37].ChildNodes[i].ChildNodes[8].InnerText;
      }

      values[192] = values[192].Remove(0, 2);
      if (values[192].Length >= 250)
      {
        values[192] = values[192].Remove(248);
        values[192] = values[192] + " ...";
      }

      label9.Foreground = System.Windows.Media.Brushes.Green;
      showlog("Dane zamówienia " + res[1].InnerText);
      showlog("Zamówienie nr " + res[1].InnerText + " - " + res[37].ChildNodes.Count.ToString() + " produktów");
    }

    public void ItemClear()
    {
      itemLbox.Items.Clear();
      values[192] = "";
    }

    public void showitem(string data)
    {

      itemLbox.Items.Add(data);

    }

    public void check()
    {
      if (comboBox1.SelectedIndex == -1) MessageBox.Show("Wybierz wage przesyłki");
      else if (comboBox1.SelectedIndex == 0) values[66] = "1";
      else if (comboBox1.SelectedIndex == 1) values[68] = "1";
      else if (comboBox1.SelectedIndex == 2) values[70] = "1";

      if (pcheck.IsChecked.Value)
      {
        values[154] = "T";
        values[156] = price.Text;
        values[158] = "09249000050000400100040829";
      }

      if (itemLbox.Items.Count==0) values[192]="Zabawki";

    }

    public void LBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      Login(Ltxt.Text, Ptxt.Password);
    }

    public void listBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      idnr = Convert.ToInt32(nrbox.Text);
      showlog(idnr.ToString());
      call(idnr);
    }

    private void itemLbox_MouseDoubleClick(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
      if (itemLbox.SelectedItem != null)
      {
        String prod = itemLbox.SelectedItem.ToString();
        MessageBox.Show(prod);
      }

    }

    private void csvbut_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      check();
      csv_make(csv_file);
    }

  }
}

KOD XAML

<Window x:Class="WpfApplication1.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="Shoper To K-EX" Height="700" Width="838" >
  <Grid>
    <Button Content="Login" Height="57" IsDefault="True" HorizontalAlignment="Left" Margin="183,77,0,0" Name="LBtn" VerticalAlignment="Top" Width="109" Click="LBtn_Click" IsEnabled="True" />
    <TextBox Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="57,77,0,0" Name="Ltxt" VerticalAlignment="Top" Width="120" Text="" />
    <Label Content="Login" Height="28" HorizontalAlignment="Left" Margin="12,72,0,0" Name="label1" VerticalAlignment="Top" />
    <Label Content="Pass" Height="28" HorizontalAlignment="Left" Margin="12,106,0,0" Name="label2" VerticalAlignment="Top" />
    <PasswordBox Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="57,111,0,0" Name="Ptxt" VerticalAlignment="Top" Width="120" DataContext="{Binding}" Password="" />
    <ListBox Height="273" HorizontalAlignment="Left" Margin="310,72,0,0" Name="itemLbox" VerticalAlignment="Top" Width="486" MouseDoubleClick="itemLbox_MouseDoubleClick" DataContext="{Binding}">
      <ListBox.ContextMenu>
        <ContextMenu ForceCursor="True" IsManipulationEnabled="True" />
      </ListBox.ContextMenu>
    </ListBox>
    <ListBox Height="298" HorizontalAlignment="Left" Margin="310,351,0,0" Name="logLbox" VerticalAlignment="Top" Width="486" />
    <Button Content="Pobierz" Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="183,148,0,0" Name="listBtn" VerticalAlignment="Top" Width="109" Click="listBtn_Click" IsEnabled="False" />
    <Label Content="Imię" Height="28" HorizontalAlignment="Left" Margin="39,184,0,0" Name="label3" VerticalAlignment="Top" />
    <Label Content="Nazwisko" Height="28" HorizontalAlignment="Left" Margin="12,208,0,0" Name="label4" VerticalAlignment="Top" />
    <Label Content="Ulica" Height="28" HorizontalAlignment="Left" Margin="19,0,0,257" Name="label5" VerticalAlignment="Bottom" />
    <TextBlock Height="17" HorizontalAlignment="Left" Margin="84,190,0,0" Name="fname" Text="" VerticalAlignment="Top" Width="189" />
    <TextBlock Height="17" HorizontalAlignment="Left" Margin="78,214,0,0" Name="lname" Text="" VerticalAlignment="Top" Width="214" />
    <TextBox Height="21" HorizontalAlignment="Left" Margin="55,379,0,0" Name="street" Text="" VerticalAlignment="Top" Width="144" />
    <TextBox Height="21" Margin="209,379,0,0" Name="nr" Text="" VerticalAlignment="Top" HorizontalAlignment="Left" Width="31" />
    <TextBlock Height="17" HorizontalAlignment="Left" Margin="55,416,0,0" Name="city" Text="" VerticalAlignment="Top" Width="144" />
    <TextBlock Height="17" HorizontalAlignment="Left" Margin="208,416,0,0" Name="code" Text="" VerticalAlignment="Top" Width="64" />
    <Label Content="Wartość" Height="28" HorizontalAlignment="Left" Margin="16,258,0,0" Name="label6" VerticalAlignment="Top" />
    <TextBlock Height="17" HorizontalAlignment="Left" Margin="78,267,0,0" Name="price" VerticalAlignment="Top" Width="80" />
    <TextBlock Height="17" HorizontalAlignment="Left" Margin="78,239,0,0" Name="tel" Text="" VerticalAlignment="Top" Width="150" />
    <Label Content="Telefon" Height="28" HorizontalAlignment="Left" Margin="22,232,0,0" Name="label7" VerticalAlignment="Top" />
    <Label Content="Miasto" Height="28" HorizontalAlignment="Left" Margin="9,410,0,0" Name="label8" VerticalAlignment="Top" />
    <TextBox Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="57,148,0,0" Name="nrbox" VerticalAlignment="Top" Width="120" IsEnabled="False" />
    <Button Content="Zapisz" Height="24" HorizontalAlignment="Left" Margin="23,446,0,0" Name="csvbut" VerticalAlignment="Top" Width="269" Click="csvbut_Click" />
    <Label Content="Witam!" Height="54" HorizontalAlignment="Left" Margin="12,12,0,0" Name="label9" VerticalAlignment="Top" Width="784" FontSize="24" HorizontalContentAlignment="Center" FontWeight="Bold" FontFamily="Calibri" VerticalContentAlignment="Center" />
    <Label Content="Waga" Height="28" HorizontalAlignment="Left" Margin="28,289,0,0" Name="label10" VerticalAlignment="Top" />
    <CheckBox Content="Pobranie" HorizontalAlignment="Left" Margin="228,270,0,375" Name="pcheck" IsChecked="False" IsThreeState="False" />
    <Label Content="Adres" Height="28" HorizontalAlignment="Left" Margin="139,317,0,0" Name="label11" VerticalAlignment="Top" FontSize="16" />
    <ComboBox Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="78,292,0,0" Name="comboBox1" VerticalAlignment="Top" Width="80" >
      <ComboBoxItem Content="1 KG" IsSelected="True"/>
      <ComboBoxItem Content="5 KG" />
      <ComboBoxItem Content="10 KG" />
    </ComboBox>
    <TextBlock Height="24" HorizontalAlignment="Left" Margin="39,342,0,0" Name="address" Text="" VerticalAlignment="Top" Width="253" FontSize="16" TextAlignment="Center" />
  </Grid>
</Window>

Screen aplikacji w załączniku

0

";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "", ";", "",
woot? nie wnikam co to w ogóle ma robić (proszę bez oczywistości typu „tablica ze średnikami”), ale kod nie może tak wyglądać. przerób go.

musisz, spoglądając na kod za kilka lat, WIDZIEĆ co oznacza konkretny element tablicy, i dlaczego jest tam akurat "" czy ";".
w tej chwili totalnie nie wiadomo jaka jest wartość przykładowo na 83-ej pozycji, i dlaczego taka.

0

w takim razie po pierwsze jak wyedytować post, a po drugie w jaki sposób zbudować tablicę którą będzie można łatwo wrzucić do pliku csv.
Podczas pobierania danych tablica jest aktualizowana a następnie (na koniec) przepisywana do csv.

0
g00ntar napisał(a)

Witam.
Jako że C# to mój pierwszy język obiektowy nie bardzo łapie jak budować program w ten sposób.
Miałem potrzebę napisania programu który będzie pobierał dane o zamówieniach ze sklepu internetowego (przez SOAP) i
na podstawie tych danych generował plik csv który następnie będzie wczytywany na stronie przewoźnika (Koloporter-Expres)
jako import przesyłek. Program działa ale NIE MA on nic wspólnego z obiektowością i tu pojawia się moja prośba o podpowiedzi (wskazówki) w jaki sposób przepisać go z uwzględnieniem tego typu programowania. Mile widziane również wskazówki jak uprościć kod.
Będę wdzięczny za każdą możliwą pomoc.

No dobra, czyli słowem-kluczem jest Zamówienie. Powinieneś mieć w swoim programie klasę Zamówienie z odpowiednimi właściwościami na dane, które opisują zamówienie. Mogłaby ona też mieć metodę tworzącą jeden wiersz CSV (sklejając właściwości na przemian ze średnikami).
Do tego przydałaby się druga klasa pozwalająca zapisywać obiekty klasy Zamówienie jako pliki CSV z metodami Zapisz (jako argumenty ścieżka do pliku i lista Zamówień do zapisania) i Wczytaj (zwraca Listę Zamówień, w argumencie ścieżka).
To tak na pierwszy rzut oka.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0