Witam,

Miałem problem z paginacją GridView kiedy używam Linq – znalazłem rozwiązanie wykorzystując ObjectDataSource.
…Może najpierw pokaże kod i dopiero napisze z czym mam problem.

W Page_Load mam:


      ObjectDataSource gridview_dane = new ObjectDataSource();
      gridview_dane.ID = "ObjectDataSource_GridView";
      gridview_dane.TypeName = "Magazyn.Class.Linq_Zapytanie";
      gridview_dane.SelectMethod = "Query_All";
      gridview_dane.SelectCountMethod = "Get_Magazyn_Count";
      gridview_dane.EnablePaging = true;
      Page.Controls.Add(gridview_dane);

      GridView_Magazyn.DataSourceID = "ObjectDataSource_GridView";

Dalej w pliku Linq_Zapytanie.cs kod wygląda tak:

    static public System.Linq.IQueryable<Narzedzia> Query_All(int startRowIndex, int maximumRows)
    {
      var Magazyn = new Magazyn_TestContainer();      
      var query = from p in Magazyn.Moj_Magazyn
             select
               new Narzedzia
               {
                 Id = p.Id,
                 Nazwa = p.Nazwa,
                 Typ = p.Typ  
               };

        return query.OrderBy(p => p.Id).Skip(startRowIndex).Take(maximumRows);
    }

Paginacja działa prawidłowo, jednak potrzebuje do Query_All dodać jeszcze jednen parametr, czyli:

static public System.Linq.IQueryable<Narzedzia> Query_All(int startRowIndex, int maximumRows, string dane)

Rozumiem, że gridview_dane.SelectMethod = "Query_All"; powoduje automatyczne podanie wartości dla startRowIndex i maximumRows …ale jak w Page_Load mam przesłać wartość dla dodatkowego parametru „dane”.

Pozdrawiam
Andrzej