Witam.
Napisałem kod do obliczania iloczynu skalarnego w C# lecz gdy wysyłam go do zgłoszenia na Spoju wyskakuje mi
"błąd wykonania (NZEC) ". Nie wiem co w tym kodzie jest nie tak. Mogli byście pomoc ?

using System;

namespace zxX
{
  class Program
  {
    public static void Main(string[] args)
    {string x;
      string y;

      int ilosc = int.Parse(Console.ReadLine());

      if (ilosc == 0 ) { ilosc = int.Parse(Console.ReadLine()); }

      while(ilosc != 0){
        x = System.Console.ReadLine();
      y = System.Console.ReadLine();
        int a = 0; 
        bool i = false;
string[] liczby = x.Split(' ');
string[] liczby2 = y.Split(' ');

  int z = 0;
  int suma2 = y.Length - (y.Length / 2);
  int suma = x.Length - (x.Length / 2);
  while (i != true){
    int p = int.Parse(liczby[a]);
    int v = int.Parse(liczby2[a]);

     z = z + p *v;
     if ((a + 1) == suma) {i = true;}
     if ((a + 1) == suma2) {i = true;}
a++;}
       ilosc--;

    System.Console.WriteLine(z) ;     

}
}
}
}