C# pętla nie zapamiętuje zmiany w string.

0

Witam mam z pętlą for lub while (tutaj nie wiem jakiej powinienem użyć jako prawidłowej), wydaje mi się, że w za każdym ponowieniem pętli wczytuje mi wejściową wartość stringu abc a nie wyjściową wartość zmiennej abc z pętli:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication17
{
  class Tablice
    {
      public static void Main()
      {
        string[] tablica = new string[10] ;
        tablica[0] = "abecadło" ;
        tablica[1] = "kotek" ;
        tablica[2] = "but";
        tablica[3] = "samochod";
        tablica[4] = "klucz";
        tablica[5] = "polak";

        Random rand = new Random();
        int slowo = rand.Next(0, 5);
        //string a;
        string abc;
        string orginal;
        abc = tablica[slowo];
        orginal=tablica[slowo];

        string[] tablicas = { "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l", "ł", "m", "n", "o", "p", "q", "r", "s", "t", "u", "v", "w", "x", "y", "z" };

        //Console.WriteLine("\n Grasz o słowo: " + abc);

        foreach (string znak in tablicas)
        {
          abc = abc.Replace(znak, "*");
        }

        for (; ;)
        {

        string[] tablicas2 = { "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l","ł", "m", "n", "o", "p", "q", "r", "s", "t", "u", "v", "w", "x", "y", "z" };

          //Console.WriteLine("\n Grasz o słowo: " + abc);

          foreach (string znak in tablicas)
        {
          abc=abc.Replace(znak, "*");
        }

        Console.WriteLine("Odgadnij to słowo: " + abc);

          Console.WriteLine("\n Którą litęrę chesz sprawdzić?");
          string szukanie;
          string szukanie2;
          szukanie = Console.ReadLine();
          szukanie2 = szukanie;
          Console.WriteLine("\n Wyszukaliśmy literę/y {0}\n", szukanie);
          int dlugosc = orginal.Length;
          int trafil = 0;

          string literas = szukanie2;
          string duza = literas.ToUpper();
          abc = orginal.Replace(literas, duza);
         //  Console.WriteLine(abc);

          for (int i = 0; i < dlugosc; i = i + 1)
          {
            // string litera = orginal[1];
            char[] litera = abc.ToCharArray();
            char[] szukaj = szukanie.ToCharArray();

            duza = literas.ToUpper();
            abc = orginal.Replace(literas, duza);
            if (szukaj[0] == litera[i])
            {
              int miejsce;
              trafil = '1';
              miejsce = i + 1;
              Console.WriteLine("Gratulacje znalazłeś literę {0} na miejscu {2}, ", szukaj[0], litera[i], miejsce);
            }
          }
          if ('1' == trafil) {} else { Console.WriteLine("PUDŁO"); }

        }
        }
    }
}
0

Witam mam z pętlą for lub while
znaczy się, co masz z tą pętlą?

.. nie ważne. nie wiem co jest źle z twoim programem. cały jest trochę chaotyczny. przepisałem od nowa:

using System;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication17
{
  class Tablice
    {
      public static void Main()
      {
        string[] tablica = new string[]
        {"abecadło", "kotek", "but", "samochod", "klucz", "polak"};

        Random rand = new Random();
        int slowo = rand.Next(0, tablica.Length);

        string orginal = tablica[slowo];
        int dlugosc = orginal.Length;

        string duzymi = orginal.ToUpper();
        StringBuilder abc = new StringBuilder(dlugosc);
        abc.Append('*',dlugosc);

        for (; ;)
        {
          Console.WriteLine("Odgadnij to słowo: " + abc.ToString());
          Console.WriteLine("\n Którą literę chesz sprawdzić?");
          char litera = Char.ToUpper(Console.ReadKey().KeyChar);

          Console.WriteLine("\n Wyszukaliśmy literę {0}\n", litera);

          bool trafil = false;
          for (int i = 0; i < dlugosc; i++)
          {
            if (duzymi[i] == litera)
            {
              trafil = true;
              abc[i] = orginal[i];
              Console.WriteLine("Gratulacje znalazłeś literę {0} na miejscu {1}, ", litera, i+1);
            }
          }
          if (!trafil) Console.WriteLine("PUDŁO");
        }
      }
    }
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0