c# program polozenie punktu na okregu

0

Czy przekształciłby ktos ten algorytm do języka c#?

A START
B Wczytaj x0, y0, r, x1, y1
C d:=pierwiastek( (x1-x0)2 + (y1-y0)2 )
D Jeżeli d<r to punkt leży wewnątrz okręgu
E Jeżeli d=r to punkt leży na okręgu
F Jeżeli d>r to punkt leży poza okręgiem
G STOP

1

A ile jesteś w stanie zapłacić?

0
using System;

class dupa
{
  static void Main() // A
  {

    // B
    double x0, y0, r, x1, y1;
    Console.Write("Podaj x0: ");
    x0 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
    Console.Write("Podaj y0: ");
    y0 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
    Console.Write("Podaj r: ");
    r = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
    Console.Write("Podaj x1: ");
    x1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
    Console.Write("Podaj y1: ");
    y1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

    // C
    double d = Convert.ToDouble(Math.Sqrt( ((x1 - x0) * 2) + ((y1 - y0) * 2)));

    if (d < r)
    {
      Console.Write("Punt leży wew. oręgu.");
    }
    else if (d == r)
    {
      Console.Write("Punkt leży na okręgu.");
    }
    else
    {
      Console.Write("Punkt leży poza okręgiem.");
    }
    Console.WriteLine();
    Console.ReadLine();
    // G
  }
} 

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0