Witam!

Wykorzystuję MDX do wizualizacji chmury punktów zapisanej w strukturze

CustomVertex.TransformedColored m_dxPointCloud

Moim problemem polega na tym, że wizualizacja widoczna jest po uruchomieniu jedynie w rzucie wzdłuż osi z i żadne transformacje ani Transform.World ani Transform.View nie są w stanie obrócić tego co widzę.

Kąt obrotu uzyskuję z TrackBara, po każdorazowym przesunięciu TrackBara wywoływana jest funkcja RenderDX();

Funkcja inicjalizująca DX:

void InitializeDX()
{
   this.m_dxDevice = null;
   this.m_dxPresentParams = new PresentParameters();

   m_dxPresentParams.Windowed = true;
   m_dxPresentParams.SwapEffect = SwapEffect.Discard;

   m_dxDevice = new Device( 0, DeviceType.Hardware, dxPanel, CreateFlags.SoftwareVertexProcessing, m_dxPresentParams );
   m_dxDevice.VertexFormat = CustomVertex.TransformedColored.Format;
}

Funkcja odświeżania widoku:

void RenderDX()
{

   m_dxDevice.Clear(ClearFlags.Target, Color.White, 1, 0);
   m_dxDevice.BeginScene();

   m_dxDevice.DrawUserPrimitives( PrimitiveType.PointList, m_iPointsCount, m_dxCloudPoint );
   m_dxDevice.Transform.World = Matrix.RotationY( (float)RotationBar.Value );

   m_dxDevice.EndScene();
   m_dxDevice.Present();
}