Witam jak można ustawić czcionkę dla List ?

BaseFont baseFont = BaseFont.CreateFont("font\\times.ttf", BaseFont.CP1250, BaseFont.NOT_EMBEDDED);
iTextSharp.text.Font font = new iTextSharp.text.Font(baseFont, 12);

i teraz jak ustawić font jako defautową czcionkę dla list

List list = new List(List.ORDERED, 20f);
list.SetListSymbol("\u2022");
list.IndentationLeft = 20f;
list.Add("test");