Optymalizacja zapytania linq ?

0

Jak mozna to zoptymalizowac bo mam time out'a ?

 public IEnumerable<string> GetPublikator(string publikator,string rok,string numer,string str,string dodatek)
    {
      bool czyAkt = CzyAkt(publikator);
      DataContext db = new DataContext();
      var q = from d in db.Doks
          where d.P180.Substring(0,3) == publikator && d.Zeszyt.P110 == rok && d.Zeszyt.ZeszytP112s.Select(p => p.P112).Contains(numer)
          && czyAkt ? d.Pozycja == str : d.PozycjaBezLiter == str && d.Zeszyt.Nazwa.Substring(13,3) == dodatek
          select d.P180;
      return q;
    }
    public bool CzyAkt(string publikator)
    {
      if (publikator.StartsWith("DZU", StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase) || publikator.StartsWith("MPO", StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase) || publikator.StartsWith("E0L", StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase))
        return true;
      else
        return false;
    } 
1

indeksy! już pytałeś o to w innym wątku. w zasadzie ten wątek to dubel i powinien wylądować w koszu.

jak widzę coś takiego, to mam gęsią skórkę:

      if (publikator.StartsWith("DZU", StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase) || publikator.StartsWith("MPO", StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase) || publikator.StartsWith("E0L", StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase))
        return true;
      else
        return false;

tak się to robi:

  return publikator.StartsWith("DZU", StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase) || publikator.StartsWith("MPO", StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase) || publikator.StartsWith("E0L", StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase)
0

przydałoby się formatowanie do tego:

return publikator.StartsWith("DZU", StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase) ||
    publikator.StartsWith("MPO", StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase) ||
    publikator.StartsWith("E0L", StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase);

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0