Witam was,

Na stronie: http://msdn.microsoft.com/en-[...]meline.duration(v=vs.95).aspx jest kod:

 <Storyboard>
  <DoubleAnimation Duration="0:0:2" .../>
  <DoubleAnimation Duration="0:0:4" BeginTime="0:0:2" .../>
 </Storyboard> 

Spróbowałem więc, dodając ten kod do innego tutoriala:

<Canvas>
      <Path Fill="Blue" Margin="15,15,15,15">
        <Path.Data>

          <!-- Describes an ellipse. -->
          <EllipseGeometry x:Name="MyAnimatedEllipseGeometry"
      Center="200,100" RadiusX="15" RadiusY="15"/>
        </Path.Data>
        <Path.Triggers>
          <EventTrigger RoutedEvent="Path.Loaded">
            <BeginStoryboard x:Name="MyBeginStoryboard">
              <Storyboard>
                <PointAnimation
        Storyboard.TargetProperty="Center" 
        Storyboard.TargetName="MyAnimatedEllipseGeometry"
        Duration="0:0:2" From="150,450" To="450,250" />

                <PointAnimation BeginTime="0:0:2"
        Storyboard.TargetProperty="Center" 
        Storyboard.TargetName="MyAnimatedEllipseGeometry"
        Duration="0:0:4" From="450,250" To="20,10" />
              </Storyboard>
            </BeginStoryboard>
          </EventTrigger>
        </Path.Triggers>
      </Path>
    </Canvas>

Jednak kropka stoi w miejscu. Każdy PointAnimation osobno działa, jednak gdy dodam oba na raz już nie. W czym tkwi błąd?