Próbuję uzyskać możliwość wyboru ikonki i wyświetlenia jej w Image w WPF.
Znalazłem coś takiego, ale nie do końca rozumiem ten kod. Mogę prosić o rozjaśnienie i pomysł jak to teraz wczytać do property Source należącej do obiektu Image? Czym jest ten string(dlaczego string) do którego to pobieramy i jak go 'oczyścić' na obrazek?

      [DllImport("shell32.dll", CharSet = CharSet.Auto, CallingConvention = CallingConvention.Winapi)]
      private static extern int PickIconDlg(IntPtr hwndOwner, System.Text.StringBuilder lpstrFile, int nMaxFile, ref int lpdwIconIndex);

      string iconfile;
      int iconindex = 0;
      int retval;
      System.Text.StringBuilder sb;

      iconfile = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.System);
      iconfile = iconfile + @"\shell32.dll";
      sb = new System.Text.StringBuilder(iconfile, 500);
      retval = PickIconDlg(new WindowInteropHelper(this).Handle, sb, sb.Length, ref iconindex);
      iconfile = sb.ToString();