ASP.NET MVC2 przykładowa aplikacji i bład z dołączenie bazy

0

Próbuję sobie napisać aplikację ASP.NE według tego tutoriala: http://www.asp.net/mvc/tutorials/create-a-movie-database-application-in-15-minutes-with-asp-net-mvc-cs no ale napotykam taki błąd jeśli skonfiguruję Visual Studio by używało lokalnego serwera IIS 7:

An attempt to attach an auto-named database for file c:\users\user\documents\visual studio 2010\Projects\MovieApp2\MovieApp2\App_Data\Database.mdf failed. A database with the same name exists, or specified file cannot be opened, or it is located on UNC share.

Błąd występuje w momencie gdy mam wyświetlić index (w tutorialu: Figure 11: The Index view). Dodam, że jeżeli użyję wbdowanego serwer ASP.NET w Visual Studio to wtedy wszystko działa.

Connection string:

<add name="ApplicationServices" connectionString="data source=.\SQLEXPRESS;Integrated Security=SSPI;AttachDBFilename=|DataDirectory|\database.mdf;User Instance=true" providerName="System.Data.SqlClient" />
    <add name="DatabaseEntities" connectionString="metadata=res://*/Models.CategoriesModel.csdl|res://*/Models.CategoriesModel.ssdl|res://*/Models.CategoriesModel.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=&quot;Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\Database.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True;MultipleActiveResultSets=True&quot;" providerName="System.Data.EntityClient" />
  
0

OK, w końcu udało mi się znaleźć rozwiązanie. Do connection stringa wystarczyło dodać Database=database i teraz wszystko działa... Może komuś się przyda.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1