Piszę program przy użyciu c# w Visual Studio 2010 Express i łączę się z bazą SQL Server CE
Za pomocą metody insert wykonuję wpis do tabeli Group (id int not null autoincrement primary key, name varchar(100))

class DatabaseTemp
{
  public static void instert()
  {
    SqlCeConnection cn = new SqlCeConnection(@"Data Source=Baza.sdf;Password=haslo");
    cn.Open();
    string queryString = "insert into [Group] (name) values ('imie')";
    SqlCeCommand query = new SqlCeCommand(queryString, cn);
    query.ExecuteNonQuery();
    cn.Close();
  }
}

Robię select’a używając SqlCeDataReader umieszczam dane w ListBox
Stwierdzam, że dane znalazły się w tabeli, bo są w moim ListBox’ie
Uruchamiam ponownie aplikację – dalej tam są. Dodaję nową pozycję i wciąż jest ok.

Problem pojawia się gdy uruchamiam w Visual Studio Database Explorer i odświeżam połączenie z bazą. Wtedy wszystkie wprowadzone zmiany zostają wycofane. Zostają jedynie te wpisy, które zrobiłem przy użyciu Database Exporer’a.

Czy ktoś wie w czym tkwi problem?
Dodam, że przy połączeniu z bazą SQL Server 2008 takich problemów nie było.