MSSQL dodawanie nowego rekordu

0
string connectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["Data Source=MARCIN-PC\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=mailing;Integrated Security=True"].ToString();
DataClasses1DataContext dataContext = new DataClasses1DataContext(connectionString);

      status st = new status();

      st.nazwa = TextBoxNazwa.Text;
      st.email = TextBoxMail.Text;
      st.visited = TextBoxVisited.Text;

      dataContext.status.InsertOnSubmit(st);
      dataContext.SubmitChanges();
      DataGrid1.DataBind();
      DropDownList1.DataBind();

Korzystając z powyższego kodu, chce dodać rekord do bazy, ale pojawia się błąd:
Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

Gdzie może być błąd? Nie mogę sobie z tym poradzić...

0

Pewno wywołujesz metodę na jakimś null. W której linijce masz ten błąd?

0

właśnie w pierwszej w tej z connection stringiem

0

pewnie dlatego, że powinno być:

string connectionString ="Data Source=MARCIN-PC\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=mailing;Integrated Security=True";

albo:

string connectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["NAZWA_W_WEBCONFIGU"].ToString(); 
0

Dzięki zadziałało, mam jeszcze jedno pytanie:

Cannot insert explicit value for identity column in table 'status' when IDENTITY_INSERT is set to OFF.

jak mam ten identity_insert ustawić na on?

0

Nie ustawiaj. Bo potem zapomnisz wyłączyć, a tylko jedna tabela może mieć OFF. Po prostu wywal ID z INSERTA

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0