Mam mały problem, pod VS 2010 w trybie release i debug odpalana aplikacja działa poprawnie, natomiast jak wezmę publish i wrzucę ją na server IIS to aplikacja rzuca wyjątkiem typu:

"Object reference not set to an instance of an object."

w miejscu wywoływania helpera w widoku (/Home/Index/):

@WyswietlWiadomosci(ViewBag.Wiadomosci, 3)

Helper:

@helper WyswietlWiadomosci(List<FoondMVCApp.tbl_wiadomosci> lista, int ile)
  {
    if (lista.Count < ile)
    {
      ile = lista.Count;
    }
    for (int i = 0; i < ile; i++)
    {
    <div class="news big">
            <img class="news_pic" src="/Content/gfx/news_pic.png" alt="" />
            <h2><a href="/@FoondMVCApp.Resources.LangInfo.lang_param/Home/[email protected][i].ID">@lista[i].Tytul</a></h2>
            <span class="news_data">@lista[i].Data_dodania.ToShortDateString() <img src="/Content/gfx/clock2.png" alt="" /> @lista[i].Data_dodania.ToShortTimeString()</span>
            <p>@TrescSkrocona(lista[i].Tresc, 250)</p>
     </div>
    }
}

Ktoś może powiedzieć z jakiego powodu tak się dzieje?