Problem z zapamiętaniem wartości przez plik Cookie.

0

Witam. Sprawa wygląda tak przy pierwszym otwarciu strony ładują się w kontrolce dropdownlist języki w języku polskim.
Po wyborze odpowiedniego język np. Angielski wyświetlają sie teraz zawsze w tej kontrolce języki w języku angielskim. Jak zmienie teraz język np. na niemiecki to przy kolejnych odsłonach strony i tak języki są wyświetlane w języku angielskim a nie niemieckim. Ponizej kod.

 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

      if(!IsPostBack)
      {
        string tmp = "19";
        HttpCookie cook = Request.Cookies["SprachNr"];

        if (cook != null)
        {
          tmp = cook.Value;
        }

        DropDownList1.DataSource = Language(tmp);
        DropDownList1.DataBind();
      }
    }

    public DataSet Language(string lang)
    {
      DataSet ds = new DataSet();
      string query = "select b.bez Bez, a.sprachnr Sprach from aba_tec.t020 a, aba_tec.t030j b where b.beznr = a.beznr and b.sprachnr =" + lang + " order by 1";
      ds = GetQuery(query);
      return ds;
    }

    public DataSet GetQuery(string cmdString)
    {
      DataSet ds = new DataSet();

      OleDbConnection con = new OleDbConnection(connectionstring);
      OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(cmdString, con);
      OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(cmd);

      using (con)
      {
        da.Fill(ds);
      }


      return ds;
    }

    protected void DropDownList1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string tmp = DropDownList1.SelectedItem.Value.ToString();

      HttpCookie cook = new HttpCookie("SprachNr");
      cook.Value = tmp;
      Response.Cookies.Add(cook);
     
      DropDownList1.DataSource = Language(tmp);
      DropDownList1.DataBind();
    }
 
0

W zdarzeniu selectindexchange powinno być tak:

protected void DropDownList1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string tmp = ddl_Language.SelectedItem.Value.ToString();

      HttpCookie cook = Request.Cookies["SprachNr"];

      if (cook == null)
      {
        cook = new HttpCookie("SprachNr");
        cook.Value = tmp;
        Response.Cookies.Add(cook);
      }
      else
      {
        cook.Value = tmp;        
      }

      ddl_Language.DataSource = Language(tmp);
      ddl_Language.DataBind();
      ddl_Language.SelectedValue = tmp;
    }
 

W ten poprzeni sposób działa ok bo odnowa jest tworzony plik cookie ale czemu ten nie dziala

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1