Wywołanie metody przeciążonej, a następnie bazowej?

0

Witam mam obiekt ComboBoxEx poniżej jego kod, który dodaje ikony do tradycyjnego comboBox'a.
Jedna z formatek zawierająca ComboBoxEx posiada przeciążenie metody OnDrawItem. Przy czym jeżeli dodaje dymki to nie dodawane są ikony. W jaki sposób mogę połączyć obie metody?

public class ComboBoxEx : ComboBox
  {
    private ImageList imageList;
    public ImageList ImageList
    {
      get { return imageList; }
      set { imageList = value; }
    }

    private int id;
    public int ID
    {
      get { return id; }
      set { id = value; }
    }
    
    public ComboBoxEx()
    {
      this.DrawMode = DrawMode.OwnerDrawFixed;
      this.FormattingEnabled = true;
      this.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList;
    }

    protected override void OnDrawItem(DrawItemEventArgs ea)
    {
      ea.DrawBackground();
      ea.DrawFocusRectangle();

      ComboBoxExItem item;
      Size imageSize = imageList.ImageSize;
      Rectangle bounds = ea.Bounds;

      try
      {
        item = (ComboBoxExItem)Items[ea.Index];

        if (item.ImageIndex != -1)
        {
          imageList.Draw(ea.Graphics, bounds.Left, bounds.Top, item.ImageIndex);
          ea.Graphics.DrawString(item.Text, ea.Font, new SolidBrush(ea.ForeColor), bounds.Left+imageSize.Width, bounds.Top);
        }
        else
        {
          ea.Graphics.DrawString(item.Text, ea.Font, new SolidBrush(ea.ForeColor), bounds.Left, bounds.Top);
        }
      }
      catch
      {
        if (ea.Index != -1)
        {
          ea.Graphics.DrawString(Items[ea.Index].ToString(), ea.Font, new SolidBrush(ea.ForeColor), bounds.Left, bounds.Top);
        }
      else
        {
          ea.Graphics.DrawString(Text, ea.Font, new SolidBrush(ea.ForeColor), bounds.Left, bounds.Top);
        }
      }

      base.OnDrawItem(ea);
    }
  }
private void comboBoxEx_DrawItem(object sender, DrawItemEventArgs e)
    {
      if (e.Index == -1)
      {
        return;
      }
      
      if ((e.State & DrawItemState.Selected) == DrawItemState.Selected)
      {  
        toolTip1.Show(comboBoxEx.Items[e.Index].ToString(),comboBoxEx, e.Bounds.Right, e.Bounds.Bottom);
      }  
      e.DrawBackground();
      
      e.Graphics.DrawString(comboBoxEx.Items[e.Index].ToString(),e.Font,
        Brushes.Black, new Point(e.Bounds.X, e.Bounds.Y));
     
     }

private void comboBoxEx_DropDownClosed(object sender, EventArgs e)
    {
      toolTip1.Hide(comboBoxEx);
    }
0

Taka pierwsza moja myśl - dodaj do ComboBoxEx jakąś właściwość opisującą jego "tryb rysowania" (ikonki, dymki, ikonki z dymkami, żabki, słoneczka, co tam chcesz), zaś metodę OnDrawItem przeciąż tak, aby rysowała zgodnie z tym trybem. Później, zamiast obsługi zdarzenia DrawItem w zewnętrznej klasie, po prostu ustawisz odpowiedni tryb pracy swojemu combo.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1