Witam,
Nie umiem wymyślić jak pobrać szerokość kontrolki dla DATA PATH. Ostatnia linijka przykładu: chciałbym np. zamiast 80 podać szerokość kontrolki minus 20. Ten kawałek kodu to jest styl użyty przy tworzeniu MenuItem.

 
  <Style TargetType="{x:Type MenuItem}" x:Key="GlassMenuItem">
    <Setter Property="FontSize" Value="10" />
    <Setter Property="Foreground" Value="Black" />
    <Setter Property="Template">
      <Setter.Value>
        <ControlTemplate TargetType="{x:Type MenuItem}">
          <Grid>
            <Grid.RowDefinitions>
              <RowDefinition Height="*"/>
              <RowDefinition Height="1.7*"/>
            </Grid.RowDefinitions>
            <Border Name="ObramowanieBorder" Grid.Row="0" Grid.RowSpan="2" CornerRadius="10,10,10,10">
              <Path Name="SwiatloBorder" Grid.Row="0" />
            </Border>
            
            <ContentPresenter              
              ContentSource="Header"
              VerticalAlignment="Center" 
              Grid.RowSpan="2" 
              HorizontalAlignment="Center" />
          </Grid>
          <ControlTemplate.Triggers>
            <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">

              <Setter TargetName="ObramowanieBorder" Property="Background" Value="{StaticResource ResourceKey=CiemnyPrzezroczysty}" />
              <Setter TargetName="SwiatloBorder" Property="Data" Value="M 5,15 S 0,5 15,5 L 80,5 S 100,5 90,15" />

Pozdrawiam,
Zoritt