Prosta gra w c#

0

Witam,

potrzebuje pomocy w sprawie zrobienia gry w c#, nie wiem jak utworzyc grafikę (plansze jak w pacman czy tanks 1990) jak dodac poszczegolne elementy na mape. szukalem w internecie tutoriali, ale do c# jest ich naprawde niewiele i raczej sa napisane niezbyt klarownie. potrzebuje tego od podstaw.

-jakiej biblioteki graficznej uzyc? (Managed DirectX)?
-jak sie nia poslugiwac?

dziekuje z góry, bylibyście pomocni. jesli wymagam za duzo, prosze nie besztac :)

0

Xna jeżeli szukasz czegoś prostego z tym ze jeżeli chcesz włączyć grę na innym kompie będziesz musiał zainstalować xna redistributable.

http://www.xnadevelopment.com/tutorials.shtml

podstawowe wyświetlanie grafiki 2D

Co do tanków...
Sprawa banananalna xD

robisz tablice
string[,] mapa = new string[10,10];
albo wicej i nadajesz im no indentyfikatory typu

@ - cegły
# - orzeł

  • spawn pointy

By ja mapa 5x5

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Microsoft.Xna.Framework;
using Microsoft.Xna.Framework.Audio;
using Microsoft.Xna.Framework.Content;
using Microsoft.Xna.Framework.GamerServices;
using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
using Microsoft.Xna.Framework.Input;
using Microsoft.Xna.Framework.Media;
using Microsoft.Xna.Framework.Net;
using Microsoft.Xna.Framework.Storage;

namespace tank_1990
{
  /// <summary>
  /// This is the main type for your game
  /// </summary>
  public class Game1 : Microsoft.Xna.Framework.Game
  {
    GraphicsDeviceManager graphics;
    SpriteBatch spriteBatch;
    string[,] mapa = new string[5, 5];
    Texture2D CegłaKurwa;

    public Game1()
    {
      graphics = new GraphicsDeviceManager(this);
      Content.RootDirectory = "Content";
    }

    /// <summary>
    /// Allows the game to perform any initialization it needs to before starting to run.
    /// This is where it can query for any required services and load any non-graphic
    /// related content. Calling base.Initialize will enumerate through any components
    /// and initialize them as well.
    /// </summary>
    protected override void Initialize()
    {
      // TODO: Add your initialization logic here
      for (int i = 0; i <= 4; i++) //wklepywanie mapy :)
      {
        for (int j = 0; j <= 4; j++)
        {
          mapa[i, j] = "@"; // @ znaczy ze cegła
        }
      }

      base.Initialize();
    }

    /// <summary>
    /// LoadContent will be called once per game and is the place to load
    /// all of your content.
    /// </summary>
    protected override void LoadContent()
    {
      // Create a new SpriteBatch, which can be used to draw textures.
      spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice);
      CegłaKurwa = Content.Load<Texture2D>("cegla"); //wczytywanie obrazka cegły niestety tylko to mam xd
      // TODO: use this.Content to load your game content here
    }

    /// <summary>
    /// UnloadContent will be called once per game and is the place to unload
    /// all content.
    /// </summary>
    protected override void UnloadContent()
    {
      // TODO: Unload any non ContentManager content here
    }

    /// <summary>
    /// Allows the game to run logic such as updating the world,
    /// checking for collisions, gathering input, and playing audio.
    /// </summary>
    /// <param name="gameTime">Provides a snapshot of timing values.</param>
    protected override void Update(GameTime gameTime)
    {
      // Allows the game to exit
      if (GamePad.GetState(PlayerIndex.One).Buttons.Back == ButtonState.Pressed)
        this.Exit();

      // TODO: Add your update logic here

      base.Update(gameTime);
    }

    /// <summary>
    /// This is called when the game should draw itself.
    /// </summary>
    /// <param name="gameTime">Provides a snapshot of timing values.</param>
    protected override void Draw(GameTime gameTime)
    {
      GraphicsDevice.Clear(Color.CornflowerBlue);

      // TODO: Add your drawing code here
      spriteBatch.Begin();
      for (int i = 0; i <= 4; i++)  //rysowanie każdego elementu mapy na podstawie zawartosci
      {
        for (int j = 0; j <= 4; j++)
        {
          if (mapa[i, j] == "@")
          {
            spriteBatch.Draw(CegłaKurwa, new Vector2(i * 64, j * 64), Color.White);
          }
        }
      }
      spriteBatch.End();
      base.Draw(gameTime);
    }
  }
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0