Oracle OCI ORA-28547: connection to server failed, probable Oracle Net admin error

0

Witam.

Podczas korzystania z oraclowego oci w momencie otwarcia połączenia dostaje
wyjątek ORA-28547:connection to server failed, probable Oracle Net admin error
z którym nie wiem co zrobić.
W katalogu w którym jest plik EXE znajdują się tez pliki z oraclowego oci:
oci.dll
oraociicus.dll
oraocci11.dll
orannzsbb11.dll

oraz plik tnsnames.ora który dołanczam razem z plikiem listenera z servera

Pracuje na
Microsoft Visual C# 2010 Express
Oracle Entreprise 11g

oto fragment kodu z którym trudności

using System.Data.OracleClient; using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Data; using System.Data.Common;
  public int Register(string aUname, string aPass, string aMail, string aCpu)
  {
    string connStr = "data source=haron; user id=SID; password=haslo";

    conn = new OracleConnection(connStr);
    conn.Open(); <-- w tym miejscu dostaje wyjątek

    OracleCommand com = new OracleCommand("CONNECTION.REGISTER", conn);
    com.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

    com.Parameters.Add(new OracleParameter("reg",OracleType.Number));
    com.Parameters["reg"].Direction = ParameterDirection.ReturnValue;

    com.Parameters.Add(new OracleParameter("aUname", OracleType.VarChar));
    com.Parameters["aUname"].Direction = ParameterDirection.Input;

    com.Parameters.Add(new OracleParameter("aPass", OracleType.VarChar));
    com.Parameters["aPass"].Direction = ParameterDirection.Input;

    com.Parameters.Add(new OracleParameter("aMail", OracleType.VarChar));
    com.Parameters["aMail"].Direction = ParameterDirection.Input;

    com.Parameters.Add(new OracleParameter("aCpu", OracleType.VarChar));
    com.Parameters["aCpu"].Direction = ParameterDirection.Input;

    com.Parameters["aUname"].Value = aUname;
    com.Parameters["aPass"].Value = aPass;
    com.Parameters["aMail"].Value = aMail;
    com.Parameters["aCpu"].Value = aCpu;

    com.ExecuteScalar();

    int lWyn = int.Parse(com.Parameters["reg"].Value.ToString());

    com.Dispose();

    conn.Close();

    return lWyn;
  }
0

Wina z pewnością leży po stronie źle napisanego ConnectionString. Pewnie już to robiłeś, ale upewnij się, że dane są prawidłowe - zobacz w google jak piszę się ConnectionString dla bazy Oracle.

0

Hej.

Czy możesz dokładnie sprecyzować co może być źle ponieważ jeśli korzystam z klienta oracla a nie z oci to ten ConnectionString działa
i następuje połączenie bez wyjątku.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1