Zawartość pierwszej kolumny z XLSX do ComboBox

Odpowiedz Nowy wątek
2011-03-08 10:09

Rejestracja: 9 lat temu

Ostatnio: 9 lat temu

0

Cześć,

Jest plik XLSX z wartościami w trzech kolumnach (tel / pin / puk). Chcę załadować tylko pierwszą kolumnę z XLSX do ComboBox tak by byłą widoczna. Po wyborze pozycji z ComboBox chciałbym by pin pokazał się w Label1, a puk w Label2. Pomożecie?

Excel.Application xlApp;
      Excel.Workbook xlWorkBook;
      Excel.Worksheet xlWorkSheet;
      Excel.Range range;

      string str;
      int rCnt = 0;
      int cCnt = 0;

      xlApp = new Excel.ApplicationClass();
      xlWorkBook = xlApp.Workbooks.Open(@"test.xlsx", 0, true, 5, "", "", true, Microsoft.Office.Interop.Excel.XlPlatform.xlWindows, "\t", false, false, 0, true, 1, 0);
      xlWorkSheet = (Excel.Worksheet)xlWorkBook.Worksheets.get_Item(1);

      range = xlWorkSheet.UsedRange;

      for (rCnt = 1; rCnt <= range.Rows.Count; rCnt++)
      {
        for (cCnt = 1; cCnt <= range.Columns.Count; cCnt++)
        {
          str = (string)(range.Cells[rCnt, cCnt] as Excel.Range).Value2;
          comboBox1.Items.Add(str);
        }
      }

      xlWorkBook.Close(true, null, null);
      xlApp.Quit();

      releaseObject(xlWorkSheet);
      releaseObject(xlWorkBook);
      releaseObject(xlApp);

    }

    private void releaseObject(object obj)
    {
      try
      {
        System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(obj);
        obj = null;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        obj = null;
        MessageBox.Show("Nie można zwolnić obiektu " + ex.ToString());
      }
      finally
      {
        GC.Collect();
      }

    } 
edytowany 2x, ostatnio: tomtom123, 2011-03-08 10:10

Pozostało 580 znaków

2011-03-10 12:59

Rejestracja: 11 lat temu

Ostatnio: 4 lata temu

0

Załaduj sobie te dane z excela do jakiejś struktury, np. Dictionary<string, Tuple<string, string>>, zamknij excel. Klucze słownika użyj jako wyświetlany element w combobox, po wybraniu danego elementu dostaniesz selected item jako KeyValuePair<string, Tuple<string, string>>, pobierz membera i wyświetl właściwości (Item1 i Item2).

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0