Adapter i delete

0

Witam,

Proszę o pomoc w znalezieniu pliku, możliwości edytowania Delete w adapterze.

0

A możesz zadać pytanie?

0

Gdzie można edytować DeleteCommand ?

0

Chodzi Ci o klasę SqlDataAdapter?

0
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data.SqlTypes;
using System.Xml;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;


namespace JKManager_V_0._2
{
  public partial class czlonkowie : Form
  {
    public czlonkowie()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void czlonkowie_Load(object sender, EventArgs e)
    {

      this.dataGridView1.DataError += new DataGridViewDataErrorEventHandler(dataGridView1_DataError);
      
      
      // TODO: This line of code loads data into the 'wIPDataSet.Czlonek' table. You can move, or remove it, as needed.
      try
      {
        this.czlonekTableAdapter.Fill(this.wIPDataSet.Czlonek);
        //MessageBox.Show("Admistracja Członkami");
      }

      catch (System.Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message);
      }
    }

    private void dataGridView1_DataError(object sender, DataGridViewDataErrorEventArgs e)
    {

      try
      {
        if ((e.Exception) is FormatException)
        {
          DataGridView view = (DataGridView)sender;
          view.Rows[e.RowIndex].ErrorText = "Błąd";
          view.Rows[e.RowIndex].Cells[e.ColumnIndex].ErrorText = "Błąd";

          e.ThrowException = false;
          MessageBox.Show("Proszę uzupełnij poprawnie", "Uzupełnij Dane", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        }
      }

      
      
      catch (Exception ex)
      {
        
        MessageBox.Show(ex.Message, "Krytyczny Błąd systemu");
        MessageBox.Show("[email protected] \n GG: 2824726 \n Skype: m2824726", "Skonaktuj się z Administratorem");
      }
      
    }

    
    
    private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {

    }

    private void bindingNavigatorMoveNextItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void bindingNavigatorAddNewItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      
    }

    private void saveToolStripButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //czlonekTableAdapter.Update(wIPDataSet.Czlonek);
      try
      {
        this.Validate();
        this.czlonekBindingSource.EndEdit();
        this.czlonekTableAdapter.Update(this.wIPDataSet.Czlonek);
        
        
        MessageBox.Show("Baza pomyślnie zaaktualizowana");
      }
      
      
      catch (System.Exception ex)
      {

        MessageBox.Show(ex.Message, "Błąd Zapisu");
        MessageBox.Show("[email protected] \n GG: 2824726 \n Skype: m2824726", "Skonaktuj się z Administratorem");
      }
    }

    
    private void toxml_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      //czlonekTableAdapter.Fill(wIPDataSet.Czlonek);
      //wIPDataSet.Czlonek.WriteXml("C:\\Users\\Myxir\\Desktop\\books.xml",XmlWriteMode.WriteSchema);
      XmlTextWriter textWriter = new XmlTextWriter("C:\\Users\\Myxir\\Desktop\\jeden\\books.xml",null);

      textWriter.WriteStartDocument();
      
      textWriter.WriteEndDocument();
      textWriter.Close();


    }

    //czlonkowie.SqlCommand DeleteCommand = new SqlCommand("DELETE FROM Czlonek WHERE ID_Czlonka = @ID_Czlonka");
    //System.Data.SqlClient.SqlCommand Delete = new System.Data.SqlClient.SqlCommand();
    
    private void Delete(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Validate();
      this.czlonekBindingSource.EndEdit();
      this.czlonekBindingSource.RemoveCurrent();
      //this.czlonekTableAdapter.Adapter.DeleteCommand = new System.Data.SqlClient.SqlCommand("DELETE * FROM Customers WHERE ID_Czlonka = ?");
      //SqlCommand command = new SqlCommand("DELETE FROM Customers WHERE ID_Czlonka = @ID_Czlonka");
      D
      
    }

   }
}


Poprostu nie umiem napisać funkcji która by usuwała rekord z bazy danych.
Sprawa jest na tyle ciekawa ze chciałbym by po zaznaczeniu pola który jest zarazem kluczem głównym w DataGridView można było usunąć go z bazy.
Jak tutaj widać do usunięcia go z bindingSource, czyli z wyświetlania używam removeCurrent

 

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1