Przetwarzanie obrazu - problem

0

Witam

Przechwytuje obraz za pomocą kamery i biblioteki Aforge. Wszytko jest ok dopóki nie użyje jakiegoś filtru na przechwyconym obrazie. Kod:

Przechwytywanie:

 private void video_NewFrame(object sender, NewFrameEventArgs args)
    {
      Bitmap obraz = (Bitmap)args.Frame.Clone();
        ekran.Image = obraz;
    }

ekran to picturebox na którym się wyświetla obraz.
Po dodaniu filtru:

 public static Bitmap SNN(Bitmap zrodlo, int rozmiar)
    {
      Bitmap temp = zrodlo;
      Bitmap nowa = new Bitmap(temp.Width, temp.Height);
      Graphics grafika = Graphics.FromImage(nowa);
      grafika.DrawImage(temp, new Rectangle(0, 0, temp.Width, temp.Height), new Rectangle(0, 0, temp.Width, temp.Height), GraphicsUnit.Pixel);
      grafika.Dispose();
      int ApetureMinX = -(rozmiar / 2);
      int ApetureMaxX = (rozmiar / 2);
      int ApetureMinY = -(rozmiar / 2);
      int ApetureMaxY = (rozmiar / 2);
      for (int i = 0; i < nowa.Width; ++i)
      {
        for (int j = 0; j < nowa.Height; ++j)
        {
          int R = 0;
          int G = 0;
          int B = 0;
          int liczPix = 0;
          for (int i2 = ApetureMinX; i2 < ApetureMaxX; ++i2)
          {
            int TempX1 = i + i2;
            int TempX2 = i - i2;
            if(TempX1 >= 0 && TempX1 < nowa.Width && TempX2 >= 0 && TempX2 <nowa.Width)
            {
              for (int j2 = ApetureMinY; j2 < ApetureMaxY; ++j2)
              {
                int TempY1 = j + j2;
                int TempY2 = j - j2;
                if(TempY1 >= 0 && TempY1 < nowa.Height && TempY2 >= 0 && TempY2 < nowa.Height)
                {
                  Color tempKolor = nowa.GetPixel(i, j);
                  Color tempKolor2 = nowa.GetPixel(TempX1, TempY1);
                  Color tempKolor3 = nowa.GetPixel(TempX2, TempY2);
                  if(Distance(tempKolor.R,tempKolor2.R,tempKolor.G,tempKolor2.G,tempKolor.B,tempKolor2.B) < Distance(tempKolor.R,tempKolor3.R,tempKolor.G,tempKolor3.G,tempKolor.B,tempKolor3.B))
                  {
                    R += tempKolor2.R;
                    G += tempKolor2.G;
                    B += tempKolor2.B;
                  }
                  else
                  {
                    R += tempKolor3.R;
                    G += tempKolor3.G;
                    B += tempKolor3.B;
                  }
                  ++liczPix;
                }
              }
            }
          }
          Color nowyPixel = Color.FromArgb(R / liczPix, G / liczPix, B / liczPix);
          nowa.SetPixel(i, j, nowyPixel);
        }

      }

      return nowa;
    } 

i dodaniu tego do new_frame np tak:

 private void video_NewFrame(object sender, NewFrameEventArgs args)
    {
      Bitmap obraz = (Bitmap)args.Frame.Clone();
        Bitmap tmp = Obraz.SNN(obraz, 8);
        ekran.Image = obraz;

    } 

w picturebox nie ma nic. W ogóle nawet nie dochodzi do return w funkcji SNN a wszystkie warunki w pętli są ok. Może wiek ktoś co tu jest nie tak ?

0

zrob Invalidate na picturebox

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0