Witam,

mam mały problem.

string ConnString = "Server=localhost;Database=tmp;Uid=tmp;password=tmp;";
      MySqlConnection Conn = new MySqlConnection(ConnString);
      try
      {
        Conn.Open();
      }
      catch
      {
        return;
      }
      // SELECT
      int Count = 0;
      MySqlCommand Select = Conn.CreateCommand();
       Select.CommandText = "SELECT * FROM `users` WHERE `login`='" + User + "' AND `pass`='" + Pass + "'";
      MySqlDataReader Reader = Select.ExecuteReader();
      while (Reader.Read())
      {
        Count++;
      }
      if (Count > 0)
      {
        // INSERT
        MySqlCommand Insert = Conn.CreateCommand();
        Insert.CommandText = "INSERT INTO info (id,who,trace,ip,ip2,date) values ('','" + User + "','" + Trace + "','" + IP1 + "','" + IP2 + "', '" + DateTime.Now.ToString() + "' )";
        Insert.ExecuteNonQuery();
      }
      Conn.Close();

Całość ma działać w taki sposób, że jeśli podane hasło i login są w bazie to wówczas wykonywany jest insert.
Jeśli mam ten sam kod bez selecta, którym sprawdzam login i hasło to wszystko wykonuje się poprawnie.
Jednak gdy dodałem selecta program niespodziewanie kończy prace.
Sprawdzałem i w zmiennych User i Pass dane są takie same jak w bazie danych.

Ma ktoś pomysł dlaczego to nie działa?