W programie mam kilka kontrolek NumericUpDown. Zmiana wartości jednej kontrolki wywołuje zmianę wartości w pozostałych i to mam właśnie zrobione w OnValidated. Problem w tym, że OnValidated rusza dopiero po wyjściu z kontrolki, a chciałbym, żeby walidacja odbywała się za pomocą klawisza Enter. Niestety taki kod nie działa (zdarzenie OnKeyUp)

if (e.KeyCode == Keys.Enter)
    if (sender is NumericUpDown)
       ((NumericUpDown)sender).Validate();

Dopiero jak zrobie cos takiego

if (e.KeyCode == Keys.Enter)
   if (sender is NumericUpDown)
      jakasKontrolka.Focus();

śmiga jak trzeba. Wiem, że w msdn jest napisane, że NumericUpDown.Validate() weryfikuje wartość kontrolki co straciła Focus, ale jest też, że wywołuje Validating i Validated.
No i moje pytanie : czy da się wywołać walidację kontrolki NumericUpDown,(inne mnie nie interesują) z kodu programu w jakiś inny sposób niż przenoszenie focusa na inna kontrolkę?