Tworzę projekt strony, której zadaniem będzie wysyłanie wiadomości do konkretnego IP i portu. Funkcja którą stworzyłem ma wysłać dane, a następnie odebrać wiadomość czy przesłano poprawne parametry.

O ile z wysyłaniem nie ma problemu, to mam problem z samym odbiorem. Ogólnie żeby nie blokować cały czas portu mam funkcję odmierzającą limit czasu, po którym klient zakończy obsługę połączenia. Przed funkcją udpClient.Recieve, korzystam z funkcji udpClient.Available.

Z nią lub z samą funkcją Recieve nic nie odbieram, pomimo że program udpecho zainstalowany na drugim komputerze na pewno wysyła pakiety.

Poniżej wstawiam opisaną funkcję.

public AsyncFeedbackData AsyncSessionMethod(object sender, TelegramEventInfoAgrs infoArgs)
  {

      long lConnectionTimeLimit = 90000000;//ticks
      int iErrorNumber = 0;
      int dlugoscTelegramu = 5;

      UdpClient udpClient = new UdpClient; //nowe
      udpClient.DontFragment = true;
      byte[] rxByteBuffer = new byte[dlugoscTelegramu];
      byte[] txByteBuffer = infoArgs.trescTelegramu;
      try
      {
        while (bCommunicationLock == true)
        {
          System.Threading.Thread.Sleep(5);
        }
        bCommunicationLock = true;
        if (udpClient.Client == null)
        {
          udpClient = new UdpClient(CLIENT_PORT_NUMBER);
          udpClient.DontFragment = true;
        }

        IPEndPoint RemoteIpEndPoint = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 0);
        udpClient.Connect("150.254.145.57",CLIENT_PORT_NUMBER); 
        udpClient.Send(txByteBuffer, txByteBuffer.Length);

        long lTicks = DateTime.Now.Ticks;
        while (true)
        {
          if ((DateTime.Now.Ticks - lTicks) < lConnectionTimeLimit)
          {

            if (udpClient.Available == 3)//dlugoscTelegramu)
            {
              rxByteBuffer = udpClient2.Receive(ref RemoteIpEndPoint);
              break;
            }
          }
          else
          {
            iErrorNumber = 1;
            break;
          }
          System.Threading.Thread.Sleep(5);
        }
        udpClient.Close();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        iErrorNumber = 2;
      }
      finally
      {
        if (udpClient != null) udpClient.Close();
      }
      if (iErrorNumber != 0) return (new AsyncFeedbackData(infoArgs,rxByteBuffer, iErrorNumber));
      return (new AsyncFeedbackData(infoArgs,rxByteBuffer, iErrorNumber));    
  }