Kontrolka Repeater i nagłówek

0

Używam kontrolki Repeater (przykład z książki) do wyświetlenia zawartości tabelki Employees z bazy.

<%@ Page Language="C#" MasterPageFile="~/Dorknozzle.master" AutoEventWireup="true" CodeFile="EmployeeDirectory.aspx.cs" Inherits="EmployeeDirectory" Title="Dorknozzle Employee Directory" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" Runat="Server">
 <h1>Employee Directory</h1>
 <asp:Repeater id="employeesRepeater" runat="server">
  <ItemTemplate>
   Employee ID: 
   <strong><%#Eval("EmployeeID")%></strong><br />
   Name: <strong><%#Eval("Name")%></strong><br />
   Username: <strong><%#Eval("Username")%></strong>
  </ItemTemplate>
  <SeparatorTemplate>
   <hr />
  </SeparatorTemplate>
 </asp:Repeater>
</asp:Content>
using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Data.SqlClient;

public partial class EmployeeDirectory : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    // Define data objects
    SqlConnection conn;
    SqlCommand comm;
    SqlDataReader reader;
    // Read the connection string from Web.config
    string connectionString =
      ConfigurationManager.ConnectionStrings[
      "Dorknozzle"].ConnectionString;
    // Initialize connection
    conn = new SqlConnection(connectionString);
    // Create command
    comm = new SqlCommand(
     "SELECT EmployeeID, Name, Username FROM Employees",
     conn);
    // Enclose database code in Try-Catch-Finally
    try
    {
      // Open the connection
      conn.Open();
      // Execute the command
      reader = comm.ExecuteReader();
      // Bind the reader to the repeater
      employeesRepeater.DataSource = reader;
      employeesRepeater.DataBind();
      // Close the reader
      reader.Close();
    }
    finally
    {
      // Close the connection
      conn.Close();
    }
  }
}


Jeśli tabelka Employees nie ma danych, to wyświetla sie tylko nagłówek umieszczony w sekcji <HeaderTemplate>.

Jak zrobić, aby NIE wyświetlał się nagłówek jeśli w tabelce Employees w bazie danych nie ma rekordów
lub aby wyświetlał się komunikat "Brak danych."?

Dziękuję za odp.

Pozdrawiam Wojtek
0

Tutaj znajdziesz wiele przykładowych rozwiązań tego problemu.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1