Protokół gg 8.0

0

Witam,
czy mógłby mi ktos pomóc wypełnic strukturę logowania na gg v8.0 bo ja juz próbuje klika dni i nie wiem czemu nie działa! Wysyłam taki pakiet i nie dostaje żadnej odpowiedzi!

Struktura 7.0 działa, dostaje odpowiedz i wszystko ok, ale w niej nie moge zmienic status pewnie przez to że potem używam struktury zmiany statusy z gg 8.0 :(

class GGLogin80OutPacket : IGGPacket
  {
    private int uin;                     /* numer Gadu-Gadu */
    private byte[] language;                 /* język: "pl" */
    private byte hash_type = GGConstans.GG_LOGIN_HASH_GG32; /* rodzaj funkcji skrótu hasła */
    private byte[] hash;                   /* skrót hasła dopełniony \0 */
    private int status = GGConstans.GG_STATUS_AVAIL;     /* początkowy status połączenia */
    private byte unknown1 = 0x00;    /* 0x00 */
    private int flags = 0;                  /* flagi (przeznaczenie nieznane) */
    private int features = 0x00000007;            /* opcje protokołu (0x00000007)*/
    private int local_ip = 0;                /* lokalny adres połączeń bezpośrednich (nieużywany) */
    private short local_port = 8074;            /* lokalny port połączeń bezpośrednich (nieużywany) */
    private int external_ip = 0;             /* zewnętrzny adres (nieużywany) */
    private short external_port = 8074;           /* zewnętrzny port (nieużywany) */
    private byte image_size = 0;               /* maksymalny rozmiar grafiki w KB */
    private byte unknown2 = 0xbe;         /* 0x64 */
    private int version_len = GGConstans.DEFAULT_GG_VERSION;   /* długość ciągu z wersją (0x21) */
    private byte[] version;                   /* "Gadu-Gadu Client build 8.0.0.7669" (bez \0) */
    private int description_size;                 /* rozmiar opisu */
    private byte[] description;                  /* opis (nie musi wystąpić, bez \0) */
    private int time = 0;                      //dopisac obsluge time

    public GGLogin80OutPacket()
    {
      this.version = new byte[GGConstans.GG_VERSION80.Length];
      for (int i = 0; i < GGConstans.GG_VERSION80.Length ; i++ )
      {
        this.version[i] = Convert.ToByte(GGConstans.GG_VERSION80[i]);
      }
      this.Language = "pl";
    }

    public int Uin
    {
      get
      {
        return uin;
      }
      set
      {
        uin = value;
      }
    }

    public string Language
    {
      get
      {
        try
        {
          return BitConverter.ToString(language);
        }
        catch (Exception)
        {
          return "";
        }
      }
      set
      {
        language = new byte[value.Length];
        for (int i = 0; i < value.Length; i++)
          language[i] = Convert.ToByte(value[i]);
      }
    }

    public byte HashType
    {
      set
      {
        hash_type = value;
      }
      get
      {
        return hash_type;
      }
    }


    public byte[] Hash
    {
      get
      {
        return hash;
      }
      set
      {
        hash = new byte[64];          // hash o dlugosci 64 bajtow
        for (int i = 0; i < value.Length; i++) // przepisujemy tylko tyle bajtow ile wyszedl nasz hash
          hash[i] = value[i];         // reszta bedzie zerami
      }
    }

    public int Status
    {
      get
      {
        return status;
      }
      set
      {
        status = value;
      }
    }

    public int LocalIp
    {
      get
      {
        return local_ip;
      }
      set
      {
        local_ip = value;
      }
    }


    public short LocalPort
    {
      get
      {
        return local_port;
      }
      set
      {
        local_port = value;
      }
    }

    public int ExternalIp
    {
      get
      {
        return external_ip;
      }
      set
      {
        external_ip = value;
      }
    }

    public short ExternalPort
    {
      get
      {
        return external_port;
      }
      set
      {
        external_port = value;
      }
    }

    public byte ImageSize
    {
      get
      {
        return image_size;
      }
      set
      {
        image_size = value;
      }
    }

    public string Description
    {
      get
      {
        Encoding enc = Encoding.Unicode;
        if (description == null) return "";
        return enc.GetString(Encoding.Convert(Encoding.GetEncoding("windows-1250"), Encoding.Unicode, description));
      }
      set
      {
        description = new byte[value.Length/*+ 1*/];
        Encoding enc = Encoding.GetEncoding("windows-1250");
        byte[] cp1250;
        cp1250 = enc.GetBytes(value);
        for (int i = 0; i < value.Length; i++)
          description[i] = cp1250[i];
        this.description_size = value.Length;  // podstawiamy wielkosc opisu
      }
    }
    public int Description_size
    {
      get
      {
        try
        {
          return description_size; // jesli nie została zaalokowana pamięc rzyc wyjatek
        }
        catch (Exception)
        {
          return 0;    // i zwroc 0 jako wielkosc tablicy
        }
      }
      /*set
      {
        description_size = value;
      }*/
    }

    public int getSize()
    {
      return 9 * sizeof(int) + 3 * sizeof(byte) + 64 * sizeof(byte) + 2 * sizeof(short) * Language.Length + Description.Length + this.version.Length;
    }

}

A wysyłanie na strumien zrealizowałem tak


BinaryWriter bout = new BinaryWriter(outs);

      int i;
      bout.Write(uin);
      for (i = 0; i < this.language.Length; i++)
      {
        outs.WriteByte(this.language[i]);
      }
      bout.Write(hash_type);
      for (i = 0; i < this.hash.Length; i++)
      {
        outs.WriteByte(this.hash[i]);
      }
      bout.Write(status);
      bout.Write(unknown1);
      bout.Write(flags);
      bout.Write(features);
      bout.Write(local_ip);
      bout.Write(local_port);
      bout.Write(external_ip);
      bout.Write(external_port);
      bout.Write(image_size);
      bout.Write(unknown2);
      bout.Write(version_len);
      for (i = 0; i < version.Length; i++)
      {
        outs.WriteByte(version[i]);
      }
      bout.Write(description_size);
      for (i = 0; i < Description.Length; i++)
      {
        bout.Write(Description[i]);
      }
      bout.Write(time);

Pozdrawiam i czekam na jakies pomsły. :)

0

Po pierwsze powinieneś wysyłać cały rekord a nie po elemencie, bo nie wiesz w jaki sposób zostanie zakodowany wysłany (ile zajmie bajtów), nie widzę rónież abyś informowac serwer GG o typie i długości pakietu!

0

Wszystko już napisałem i działa ok

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1