Czy da się to zmienić?

0

W mojej prościutkiej aplikacji, rysującej losowe prostokątyw losowych miejscach, przy każdym wywołaniu metody Invalidate(), kasowana jest poprzednia zawartość formy. Czy można zrobić coś, aby poprzednio narysowane prostokąty, nie były niszczone? Oto kod:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Ocena_gier
{
  public partial class myForm : Form
  {
    public bool Zatrzymany = false;
    public myForm()
    {
      InitializeComponent();
      timer1.Start();
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      Invalidate();
    }

    private void RysujProstokat(Graphics g)
    {
      Random rand = new Random();
      int x = rand.Next(ClientSize.Width);
      int y = rand.Next(ClientSize.Height);
      int sz = rand.Next(100);
      int w = rand.Next(100);

      Color kolor1 = Color.FromArgb(rand.Next(255), rand.Next(255), rand.Next(255));
      Color kolor2 = Color.FromArgb(rand.Next(255), rand.Next(255), rand.Next(255));

      if (w < 1)
        w = 10;
      if (sz < 1)
        sz = 10;

      Rectangle rect = new Rectangle(x, y, sz, w);

      Brush b = new LinearGradientBrush(rect, kolor1, kolor2, LinearGradientMode.Horizontal);

      g.FillRectangle(b, rect);

      b.Dispose();
    }

    private void myForm_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
    {
      Graphics g = CreateGraphics();
      RysujProstokat(g);

      g.Dispose();
    }

    private void myForm_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      if ((Keys)e.KeyChar == Keys.Space)
        Zatrzymany = !Zatrzymany;
      if (Zatrzymany)
        timer1.Stop();
      else
        timer1.Start();
    }
  }
}
0

a) rysuj na bitmapie w pamięci i ją potem rzucaj na formę
b) połóż na formę PaintBox czy Image, nie pamiętam nazwy, w każdym razie coś co pokazuje obrazek, i rysuj na bitmapie którą ten cosik sam z siebie będzie wyświetlać
c) wymyśl coś innego =]

0

To pierwsze rozwiązanie jest chyba najlepsze. Dzięki.

0
Potwoor_ napisał(a)

b) połóż na formę PaintBox czy Image, nie pamiętam nazwy, w każdym razie coś co pokazuje obrazek, i rysuj na bitmapie którą ten cosik sam z siebie będzie wyświetlać

PictureBox :P
Też bym się przychylił do takiego rozwiązania zamiast rysować na samym Formie.

0

A jakie wygodne! Raz ustawiasz i samo się rysuje =] Żadnych problemów z DoubleBuffered ( a występuje to w WinForms ? )

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1