C# - rozdzielczość ekranu

0

Witam.

Niedawno zacząłem zabawę z C# i dręczy mnie pewna kwestia. Potrzebuję sprawdzić czy dana rozdzielczość ekranu jest obsługiwana przez monitor. No właśnie, ale nawet nie bardzo mam pomysł jak. Byłbym wdzięczny za nakierowanie/wskazanie za czym mam googlować.

Pozdro.

0

Użyj javascript i skorzystaj z screen.width, screen.height, screen.colorDepth

Nie wiem dlaczego pomyślałem ze chodzi Ci sprawdzanie przes strone internetowa a nie przez aplikacje windowsowa, odpowiedź oczywiście tyczy sie tego pierwszego:)

0

Koledzy powyżej myślą o jakiś dziwnych metodach. Napisałem przy pomocy p/invoke wiki i codeproject taką klasę (korzysta z WinApi, więc tylko dla Windows):

public static class DisplayModes
{
  public static List<DisplayMode> GetDisplayModes()
  {
    List<DisplayMode> displayModes = new List<DisplayMode>();
    DEVMODE devMode = new DEVMODE();
    for (int i = 0; EnumDisplaySettings(null, i, ref devMode) != 0; i++)
    {
      displayModes.Add(new DisplayMode { Width = devMode.dmPelsWidth, Height = devMode.dmPelsHeight, Frequency = devMode.dmDisplayFrequency, Bits = devMode.dmBitsPerPel });
    }
    return displayModes;
  }

  public struct DisplayMode
  {
    public int Width;
    public int Height;
    public int Frequency;
    public int Bits;

    public override string ToString()
    {
      return Width.ToString() + "x" + Height.ToString() + "@" + Frequency.ToString() + " (" + Bits.ToString() + ")";
    }
  }

  [DllImport("user32.dll")]
  private static extern int EnumDisplaySettings(string deviceName, int modeNum, ref DEVMODE devMode);

  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  private struct DEVMODE
  {
    public const int CCHDEVICENAME = 32;
    public const int CCHFORMNAME = 32;

    [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = CCHDEVICENAME)]
    public string dmDeviceName;
    public short dmSpecVersion;
    public short dmDriverVersion;
    public short dmSize;
    public short dmDriverExtra;
    public int dmFields;

    public short dmOrientation;
    public short dmPaperSize;
    public short dmPaperLength;
    public short dmPaperWidth;

    public short dmScale;
    public short dmCopies;
    public short dmDefaultSource;
    public short dmPrintQuality;
    public short dmColor;
    public short dmDuplex;
    public short dmYResolution;
    public short dmTTOption;
    public short dmCollate;
    [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = CCHFORMNAME)]
    public string dmFormName;
    public short dmLogPixels;
    public int dmBitsPerPel;  // Declared wrong in the full framework
    public int dmPelsWidth;
    public int dmPelsHeight;
    public int dmDisplayFlags;
    public int dmDisplayFrequency;

    public int dmICMMethod;
    public int dmICMIntent;
    public int dmMediaType;
    public int dmDitherType;
    public int dmReserved1;
    public int dmReserved2;
    public int dmPanningWidth;
    public int dmPanningHeight;

    public int dmPositionX; // Using a PointL Struct does not work
    public int dmPositionY;

  }
}

Używasz jej tak:

List<DisplayModes.DisplayMode> dm = DisplayModes.GetDisplayModes();

// szukane
int width = 1280;
int height = 800;

bool supported = dm.Exists((displayMode) => (displayMode.Width == width && displayMode.Height == height));
0

Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc, przejrzę linki i sprawdzę się metodę Rev.pl.

Dzięki jeszcze raz.

Pozdro.

0

Failed To Change The Resolution. podczas dzialania programu.

Kod:
public Form1()
{
InitializeComponent();
Screen Srn = Screen.PrimaryScreen;
int tempHeight = Srn.Bounds.Width;
int tempWidth = Srn.Bounds.Height;

      int FixHeight = 600;
      int FixWidth = 800;
      Resolution.CResolution ChangeRes = new Resolution.CResolution(FixHeight, FixWidth);
    } 
    this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
    this.WindowState = FormWindowState.Maximized;
  }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1