Jak kontrolowac pozycje okna child względem okna głównego, tak aby uniemożliić jej wychodzenie poza obszar ?