Witam wszystkich,

próbuję zrobić zadanie polegające na rysowaniu histogramu wczytanego
wcześniej obrazka, a później wyrównaniu tego histogramu (historam
equalization). Do momentu rysowania histogramu wszystko jest w
porządu, ale już nad wyrównywaniem siedzę i siedzę, i nie mogę nic
działającego wymyślić. Byłbym wdzięczny za jakąkolwiek pomoc w tym
temacie...

Rysowanie histogramu:

      Bitmap bmpHistogram = new Bitmap(pbHistogram1.Width,
pbHistogram1.Height);
      Bitmap bmpPrzed = new Bitmap(pictureBox1.Image);

      int[] tablica = new int[256];

      int max = 0;

      for (int x = 0; x < pictureBox1.Image.Width; x++)
      {
        for (int y = 0; y < pictureBox1.Image.Height; y++)
        {
          // liczymy ilosc kolorow
          Color cPixel = bmpPrzed.GetPixel(x, y);
          int srednia = (cPixel.B + cPixel.G + cPixel.R) /
3;

          tablica[srednia]++;
        }
      }

      for (int i = 0; i < 256; i++)
      {
        if (tablica[i] > max)
        {
          max = tablica[i];
        }
      }

      Graphics g ;
      g = Graphics.FromImage(bmpHistogram);
      g.FillRectangle(Brushes.White, 0, 0, bmpHistogram.Width,
bmpHistogram.Height);

      double Procent = max / bmpHistogram.Height;
      double IlePx = bmpHistogram.Height * bmpHistogram.Width;
      for (int i = 0; i < 256; i++)
      {
        float secondHeight = pictureBox1.Height - (float)
(tablica[i] / Procent) - 49;

        g.DrawLine(Pens.Black, i, pictureBox1.Height, i,
secondHeight);
        pbHistogram1.Image = bmpHistogram;
        pbHistogram1.Invalidate();
      }

Wyrównanie histogramu:

      Bitmap bmpHistogram = new Bitmap(pbHistogram1.Width,
pbHistogram1.Height);
      Bitmap bmpPrzed = new Bitmap(pictureBox1.Image);

      int size = pbHistogram1.Height * pbHistogram1.Width;

      _srcHistogram = new int[256];

      int max = 0;

      for (int x = 0; x < pictureBox1.Image.Width; x++)
      {
        for (int y = 0; y < pictureBox1.Image.Height; y++)
        {
          // liczymy ilosc kolorow
          Color cPixel = bmpPrzed.GetPixel(x, y);
          int srednia = (cPixel.B + cPixel.G + cPixel.R) /
3;

          _srcHistogram[srednia]++;
        }
      }

      for (int i = 0; i < 256; i++)
      {
        if (_srcHistogram[i] > max)
        {
          max = _srcHistogram[i];
        }
      }

      float[] lut = new float[256];
      int prevKey = 0;

      for (int k = 0; k < 256; k++)
      {
        prevKey += _srcHistogram[k];
        lut[k] = prevKey * ( max / size );
      }

      Graphics g;
      g = Graphics.FromImage(bmpHistogram);
      g.FillRectangle(Brushes.White, 0, 0, bmpHistogram.Width,
bmpHistogram.Height);

      double Procent = max / bmpHistogram.Height;
      double IlePx = bmpHistogram.Height * bmpHistogram.Width;
      for (int i = 0; i < 256; i++)
      {
        float secondHeight = pictureBox1.Height - (float)
(lut[i] / Procent) - 49;

        g.DrawLine(Pens.Black, i, pictureBox1.Height, i,
secondHeight);
        pbHistogram1.Image = bmpHistogram;
        pbHistogram1.Invalidate();
      }

Wzoruje się na artykule http://www.codersource.net/csharp_histogram_equalization.aspx, ale coś nie wychodzi :/
Mógłby mi ktoś pomóc? Będę bardzo wdzięczny