[C#] ListView - kolorowanie wierszy

0

Jak zrobić kolorowanie wierszy dla ListView - np mam listę z SingleSelection i na kliku chce zaznaczyć wiersz na jakiś kolor

jak na razie próbuję

public partial class ColorListView:ListView 
  {
   public ColorListView()
   {
    this.OwnerDraw = true;
    this.DoubleBuffered = true; 

    SetStyle(ControlStyles.DoubleBuffer, true);
    //SetStyle(ControlStyles.UserPaint, true);
    SetStyle(ControlStyles.AllPaintingInWmPaint, true); 
   }

   protected override void OnClick(EventArgs e)
   {
     base.OnClick(e);
   }
   protected override void WndProc(ref Message m)
   {
     
     base.WndProc(ref m);
   }
  
  }

w ten sposób - czyli tworzę, obiekt -ColorListView- przypisuję właściwości itp itd, ale nie wiem co i jak dalej na jakie zdarzenie, jaki komunikat systemowy obsłużyć, nie mam pojęcia jak to zrobić, aby wiersz był innego koloru niż reszta

0
      this.listView1.Items[0].ForeColor = Color.Red; //pierwszy wierszy bedzie mial czerwona czcionke
      this.listView1.Items[0].BackColor = Color.Black; //pierwszy wiersz bedzie mial czarne tlo
0

dzięki za odpowiedź

ale kolejny problem

jak się dostac do klikniętego elementu?

0
juzwa napisał(a)

dzięki za odpowiedź

ale kolejny problem

jak się dostac do klikniętego elementu?

jakoś sobie poradziłem

aby było wszystko w tej klasie (może kiedyś jak coś więcej będe o C# wiedział się przyda do rozszerzenia)

 protected override void OnClick(EventArgs e)
   {
     Point p = new Point();
     ListViewItem lvi = new ListViewItem();
     p = this.PointToClient(Cursor.Position);
     for (int i = this.Items.Count - 1; i >= 0; i--)
       this.Items[i].BackColor = Color.White;
     lvi = this.GetItemAt(p.X, p.Y);
     if (lvi != null)
     {
       lvi.BackColor = Color.FromArgb(159,212,255);
     } 
     base.OnClick(e);
   }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1