Mam pytanie dotyczące dochodzenia wiadomości.

Chodzi o to, że gdy klient łączy się z serwerem:

    public void Polacz()
    {
      ipAddr = IPAddress.Parse("127.0.0.1");

      tcpServer = new TcpClient();
      tcpServer.Connect(ipAddr, 1986);

      Connected = true;

      Wyslij = new StreamWriter(tcpServer.GetStream());
      Wyslij.WriteLine("login:" + textBox1.Text);
      Wyslij.Flush();

      thrMessaging = new Thread(ReceiveMessages);
      thrMessaging.Start();

    }

serwer je poprawnie odbiera:

 public void Akceptuj()
    {
      msg_czytaj = new System.IO.StreamReader(klient.GetStream());
      msg_wyslij = new System.IO.StreamWriter(klient.GetStream());
      Console.WriteLine("Odczytano: " + msg_czytaj.ReadLine());

    }
(...)

ale gdy wysła wiadomość:

      msg_wyslij.WriteLine("DUPA!");
      msg_wyslij.Flush();

klient ich nie odbiera:

    public void ReceiveMessages()
    {
      Odbierz = new StreamReader(tcpServer.GetStream());
      MessageBox.Show(Odbierz.ReadLine());

    }

Dlaczego ?