[Delphi .NET] wskaźniki

0

Czy ktoś wie gdzie można znaleźć przykłady przerabiania funkcji korzystających ze wskaźników na wersję .NET

Nie chodzi mi o

{%UNSAFECODE ON}

;-P

0

nie wiem czy się nie zbłaźnię, ale wskaźniki według mojego laickiego rozumowania to po prostu bezpośredni dostęp do pamięci. Zamiast odwoływać się do zmiennych odwołujesz się do konkretnych adresów w pamięci, co zwiększa szybkość działania programu.

Przerób program na korzystanie ze zmiennych :)

Jeśli sie mylę poprawcie mnie i doedukujcie :]

0
SebaZ napisał(a)

nie wiem czy się nie zbłaźnię, ale wskaźniki według mojego laickiego rozumowania to po prostu bezpośredni dostęp do pamięci.

Oczywiście że tak, ale problem jest gdy trzeba skorzystać z np. komuniaktów

procedure RE_SetLineSpacing(ARichEdit: TRichEdit; lineSpacing: Byte);
var
 pf2: ParaFormat2;
begin
 FillChar(pf2, SizeOf(pf2), 0);
 pf2.cbSize := SizeOf(PARAFORMAT2);
 pf2.dwMask := PFM_LINESPACING;
 pf2.bLineSpacingRule := lineSpacing;
 SendMessage(ARichEdit.Handle, EM_SETPARAFORMAT, 0, Longint(@pf2));
end; 

co wtedy [???]

W książce Boduch pisze że do tego służy klasa marshal ale słabo to opisał, dlatego szukam przykładów.

A może ktoś wie jak pobrać adres komórki pamięci np. w której się zanjduje pf2 z powyższego przykładu, bo chyba na to wskazuje @pf2, tak sądzą ale może się mylę.

0

a słyszałes o unsafe ?

http://www.codeguru.pl/article-224.aspx

0

Mimo że w pierwszym poscie pisałem że nie chodzi o unsafe to dzieki za linka, trochę rzeczy mi wyjaśnił :-)

ale gdy korzystam z unsafe to wywala mi błąd Invalid typecast przy:

Integer(@pf2)

</b>

więc jak mam zrzutować wskaźnik na integer ??

0
LongInt(@pf2)

chyba?

0

obojętne czy LongInt czy Integer błąd wyskakuje ten sam ;-P

0

nie wiem w jakim formacie jest adres w pamięci, ale trzeba pewnie przekonwertować. Widocznie rzutowanie jest niemozliwe :)

Filozuję już, ale moja skromna wiedza nie widzi na razie rozwiązania problemu.

0

W c# twój kod wyglądałby mniej więcej w ten sposób:

PARAFORMAT2 pf2 = new PARAFORMAT2();
pf2.cbSize = Marshal.SizeOf( pf2 );
pf2.dwMask = RtfEx.PFM_ALIGNMENT;
pf2.wAlignment = RtfEx.PFA_CENTER;
int rc = RtfEx.SendParaFmtMsg( rtfTextBox.Handle, RtfEx.EM_SETPARAFORMAT, 0, ref pf2 );

Jeśli natomiast chodzi o zapisanie tego w Delphi to myślę, że musisz skorzystać z metody StructureToPtr klasy Marshal. Nie wiem czy nie będzie też potrzebne przekopiowanie pamięci (metoda Copy).

0

Spróbowałem coś takiego:

procedure TForm2.RE_SetLineSpacing(ARichEdit: TRichEdit; lineSpacing: Byte);unsafe;
var
 pf2: ParaFormat2;
 Buffer : IntPtr;
begin
 pf2.cbSize := SizeOf(PARAFORMAT2);
 pf2.dwMask := PFM_LINESPACING;
 pf2.bLineSpacingRule := lineSpacing;
 Buffer := Marshal.AllocHGlobal(Marshal.SizeOf(pf2));
 try
 Marshal.StructureToPtr(TObject(pf2), Buffer, False);
 SendMessage(ARichEdit.Handle, EM_SETPARAFORMAT, 0, Buffer.ToInt32);
 finally
  Marshal.DestroyStructure(Buffer, TypeOf(pf2));
 end;
end;

Przez kompilator przechodzi ale nistety nie daje efektu (zmiana odtępu miedzy wierszami w RichEdit).

Może ktoś wie co źle napisałem [???] a może inaczej do tego trzeba się zabrać :-/

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0