Serializacja i wiele typów

0

Witam, mam wielki problem z serializacją do XML, a dokładnie z tą linijką:
XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(jakiś typ,np. moja klasa));
Czy da się serializować dane różnego typu(np. 2 klasy) do jednego pliku??
Np. są 2 klasy:
public class film
{
public film()
{
}
public film(String typ, String name, int dl, int nr_kat)
{
nazwa = name;
dlugosc = dl;
id = nr_kat;
rodzaj = typ;
}

  public String rodzaj
  {
    get { return typ; }
    set { typ= value; }
  }
  public String nazwa
  {
    get { return name; }
    set { name = value; }
  }
  public int dlugosc
  {
    get { return dl; }
    set { dl = value; }
  }
  public int id
  {
    get { return nr_kat; }
    set { nr_kat = value; }
  }

private int nr_kat,dl;
private String name,typ;
}
public class ksiazki
{
public ksiazki()
{
}
public ksiazki(String typ, String name, String a, int nr_kat)
{
tytul = name;
autor = a;
id = nr_kat;
rodzaj = typ;
}

  public String rodzaj
  {
    get { return typ; }
    set { typ= value; }
  }
  public String tytul
  {
    get { return name; }
    set { name = value; }
  }
  public String autor
  {
    get { return a; }
    set { a = value; }
  }
  public int id
  {
    get { return nr_kat; }
    set { nr_kat = value; }
  }

private int nr_kat;
private String name,typ,a;
}

Jak je serializować do jednego pliku??

Ps. w kodzie mogą być błędy bo pisałem na szybkiego.

Dziękuje za odpowiedź.

0

umiec je w tablicy obiektow object[] i taki typ podaj przy serializacji

0

Próbowałem, lecz coś mi nie wychodzi:
public List<film> lista1;
public List<ksiazki> lista2;
public Object[] tab = new Object[2];

później:
lista1 = new List<film>();
lista1.Add(new film("xxxx", "yyyy", 30, 50));
lista2 = new List<ksiazki>();
lista2.Add(new ksiazki("kkkk", "aaa", "bbb", 50));
tab[0] = lista1;
tab[1] = lista2;
XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(Object[]));
FileStream fs = new FileStream("c:\test.xml", FileMode.Create);
serializer.Serialize(fs, tab);
fs.Close();

I mam błąd podczas próby serializacji.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0