Problem z własną listą

0

Nie wiem jak mogę wstawiać obiekty klasy połączenie do listy. Chce żeby były wkładane według CzasuPoczatku. Wydaje mi się że muszę przeciążyć metodę Compare, ale nie wiem w jaki sposób to zrobić. W klasie list narzuciłem warunek na parametr T class List<T> where T : IComparable

using System;
using System.IO;
using System.Collections.Generic;


class List<T> where T : IComparable
{
  #region Class Node

  private class Node
  {
    private T _Item;

    public T Item
    {
      get
      {
        return _Item;
      }
      set
      {
        _Item = value;
      }
    }

    public Node(T t)
    {
      Item = t;
    }
  }
  #endregion

  #region Members

  private int BufforSize;
  private int ReSizeBuffor;
  private int Numbers;
  Node[] NewList;

  #endregion

  #region Constructors;

  public List(int newBufforSize, int newReSizeBuffor)
  {
    if (newBufforSize <= 0 || newReSizeBuffor < 0) throw new ArgumentException();

    BufforSize = newBufforSize;
    ReSizeBuffor = newReSizeBuffor;
    NewList = new Node[BufforSize];
    Numbers = 0;

    for (int i = 0; i < BufforSize; i++)
    {
      NewList[i] = null;
    }
  }

  #endregion

  #region Metods

  public void Print()
  {
    for (int i = 0; i < Numbers; i++)
    {
      Console.WriteLine(NewList[i].Item);
    }
  }

  public void AddNewItem(T t)
  {
    if (Numbers == BufforSize && ReSizeBuffor == 0) throw new OutOfMemoryException();

    if (Numbers == BufforSize)
    {
      BufforSize += ReSizeBuffor;
      System.Array.Resize<Node>(ref NewList, BufforSize);
    }

    if (Numbers >= 1 && Comparer<T>.Default.Compare(t, NewList[Numbers - 1].Item) < 0)
    {
      int i = Numbers - 1;

      do
      {
        Node tempNode = NewList[i];
        NewList[i] = new Node(t);
        NewList[i + 1] = tempNode;
        if (i == 0)
          break;
        i--;
      }
      while (Comparer<T>.Default.Compare(t, NewList[i].Item) < 0);

      Numbers++;
    }

    else
    {
      Node tempNode = new Node(t);

      NewList[Numbers] = tempNode;
      Numbers++;
    }


  }

  public void DeleteItem(int index)
  {
    index -= 1;

    if (index > Numbers || index < 0)
      throw new IndexOutOfRangeException();

    for (int i = index; i < Numbers - 1; i++)
    {
      NewList[i] = NewList[i + 1];
    }


    NewList[Numbers - 1] = null;
    Numbers--;

  }

  public T ShowHead()
  {
    return NewList[0].Item;
  }

  public T ShowTail()
  {
    return NewList[Numbers - 1].Item;
  }

  public int ShowNumbers()
  {
    return Numbers;
  }
  #endregion}


#region Class TestList
class TestList
{
  public static void Main()
  {
    try
    {

      List<int> lista = new List<int>(2, 0);
      lista.AddNewItem(6);
      lista.AddNewItem(3);
      Console.WriteLine(lista.ShowHead());
      Console.WriteLine(lista.ShowTail());
      Console.WriteLine(lista.ShowNumbers());

      lista.Print();

      
    }
    catch (OutOfMemoryException)
    {
      Console.WriteLine("Brak miejsca na liście");
    }
    catch (ArgumentException)
    {
      Console.WriteLine("Niedozwolone parametry konstruktora");
    }
    catch (IndexOutOfRangeException)
    {
      Console.WriteLine("Nie ma elementu na liście o tym indeksie");
    }

  }
}
#endregion

Oto klasa połączenie

using System;

class Polaczenie
{
  private int Poczatek;
  private int Koniec;
  private double CzasPoczatku;
  private double CzasKonca;

  Polaczenie(int nowyPoczatek, int nowyKoniec, double nowyCzasPoczatku, double nowyCzasKonca)
  {
    Poczatek = nowyPoczatek;
    Koniec = nowyKoniec;
    CzasPoczatku = nowyCzasPoczatku;
    CzasKonca = nowyCzasKonca;
  }

  public class TestPolaczenie
  {
    public static void main()
    {
      Polaczenie testowe = new Polaczenie(5, 5, 4.56, 7.87);

      //List<Polaczenie> lista = new List<Polaczenie>(2, 0);
    }

  }

}
0

o ile mnei pamiec nie myli:

class Polaczenie : IComparable
{
//....

public override int Compare(Object tendrugi) //autentycznie, mam zacme i nei wiem czy override jest potrzebne, moze nie
{
  return -1;  //jak <ten> obiekt jest mniejszy niz tendrugi
  return 0;  //jak <ten> obiekt jest rowny temudrugiemu
  return 1;  //jak <ten> obiekt jest wiekszy od tegodrugiego
}

 //....

}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1