z xml do pliku

0

Witam

W pliku xml mam zapisane nazwy i adresy serverow:

<?xml version="1.0"?> <servery> <server id="1"> <nazwa>aaaaa</nazwa> <adres>11111</adres> </server> <server id="2"> <nazwa>bbbb</nazwa> <adres>222222</adres> </server> </servery>

StreamWriter sw = new StreamWriter("plik.aaa", true);

      sw.WriteLine();

      sw.Flush();
      sw.Close();

Nazwy są wczytywane do listbox tylko jeszczenie wiem co wpisac w sw.WriteLine(); zeby zapisac adres wybranego z listbox servera do pliku

0

Stwórz sobie klasę serwera:

 public class CServer
  {
    private string id;
    private string name;
    private string address;

    public CServer(string id, string name, string address)
    {
      this.id = id;
      this.name = name;
      this.address = address;
    }

    public override string ToString()
    {
      return this.name;
    }

    public void SaveAddressToFile(string FileName)
    {
      StreamWriter sw = new StreamWriter(FileName);
      sw.WriteLine(this.address);
      sw.Close();
    } 
  }

Dodawaj do listbox obiekty tej klasy:

      listBox1.Items.Add(new CServer("1", "aaa", "111"));
      listBox1.Items.Add(new CServer("1", "bbb", "222"));

W Twoim przypadku oczywiście argumenty konstruktora CServer muszą pochodzić ze sparsowanego pliku XML.

Teraz żeby zapisać adres serwera do pliku wystarczy:

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (listBox1.SelectedItems.Count == 1)
      {
        (listBox1.SelectedItem as CServer).SaveAddressToFile("File.txt");
      }
    }  
0

lub jeśli chcesz trzymać ustawienia w xml, możesz stworzyć sobie typowany (strongly-typed) dataset z kolumnami z danymi do przechowania, a potem tylko ReadXml() i WriteXml().

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1