ustawienie daty zegara systemowego

0

Hej!

wie ktoś może jak ustawić datę i czas zegara systemowego? z poziomu kodu, bez wywoływania konsoli?
z góry dzięki!

BL

0

Sam .Net nie udostępnia takiej możliwości. Można to oczywiście obejść importując do swojego programu odpowiednie funkcje z WinApi.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace ChangeTimeExamples
{
  class DateChange
  {
    [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
    public struct SYSTEMTIME
    {
      public short wYear;
      public short wMonth;
      public short wDayOfWeek;
      public short wDay;
      public short wHour;
      public short wMinute;
      public short wSecond;
      public short wMilliseconds;
    }

    [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
    public static extern bool SetLocalTime(ref SYSTEMTIME st);

    [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
    public static extern void GetLocalTime(ref SYSTEMTIME st);

    static void Main()
    {
      SYSTEMTIME ourDate = new SYSTEMTIME();
      GetLocalTime(ref ourDate);
      Console.WriteLine("{0}:{1}:{2}", ourDate.wHour, ourDate.wMinute, ourDate.wSecond);
      ourDate.wHour = 13;
      ourDate.wMinute = 10;
      ourDate.wSecond = 34;
      //ustawienie daty
      SetLocalTime(ref ourDate))
      Console.ReadLine();      
    }
  }
}
0

Dzięki wielkie!

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1