update database

0

Witam! W jaki sposob zaktualizować bazę danych?? Np. W bazie danych przechowuję wartość int x do tej wartości chce dodać 1 i zapisać dane.

[Kod C#]
string connstr = @"Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=C:\Documents and Settings\Interfejs\database.mdf;Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True";
string sql = "SELECT * FROM pro";
try
{
SqlConnection conn = new SqlConnection(connstr);
conn.Open();
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sql, conn);
da.SelectCommand = new SqlCommand(sql, conn);
SqlCommandBuilder sb = new SqlCommandBuilder(da);
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds, "pro");
DataTable dt = ds.Tables["pro"];
DataRow dr = dt.Select();

    dr[0][1] = (int)dr[0][1] +1;

      ds.AcceptChanges();
     <b> da.Update(ds,"pro");</b>
      conn.Close();
    }

Tak wszystko jest ok. Tylko ze akytulizacja dokonuje sie w obiekcie dataset a nie w bazie danych. W jaki sposób poprawić ten błąd??

0

Użyj SQL-owego polecenia UPDATE, tak jak używasz SELECT-a.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1