Rosnące id od jeden w selekcie

0

Witam.

Powiedzmy, że mam tabelę pracownik i następujące kolumny: id, imię i inazwisko, stanowisko. Jako rezultat chcę select * from pracownik where stanowisko = 'magazynier' z tym, że zamiast oryginalnego id chciałbym liczby rosnące od 1. Da radę to samym selectem zrobić bez pisania procedury?

2

Oczywiście że da:

https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/functions/row-number-transact-sql?view=sql-server-ver16

SELECT 
  ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY name ASC) AS Row#,
  name, recovery_model_desc
FROM sys.databases 
WHERE database_id < 5;

2

Ale i tak w jakimś języku programowania będziesz musiał przeiterować po zwróconych recordach, nie prościej tam będzie dodać rosnącą liczbę?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1