Zupełnie nie rozumiem takiego zapytania z operatorem all, wytłumaczycie?

1

ALL:
Result Value
Returns TRUE when the comparison specified is TRUE for all pairs (scalar_expression,x), when x is a value in the single-column set. Otherwise returns FALSE.
SOME | ANY:
SOME or ANY returns TRUE when the comparison specified is TRUE for any pair (scalar_expression,x) where x is a value in the single-column set; otherwise, returns FALSE.

Nawet przykład jest:

CREATE TABLE T1 
(ID INT) ; 
GO 
INSERT T1 VALUES (1) ; 
INSERT T1 VALUES (2) ; 
INSERT T1 VALUES (3) ; 
INSERT T1 VALUES (4) ; 

The following query returns TRUE because 3 is less than some of the values in the table.

IF 3 < SOME (SELECT ID FROM T1) 
PRINT 'TRUE'  
ELSE 
PRINT 'FALSE' ; 

The following query returns FALSE because 3 isn't less than all of the values in the table.

IF 3 < ALL (SELECT ID FROM T1) 
PRINT 'TRUE'  
ELSE 
PRINT 'FALSE' ; 
1

W uproszczeniu:

zapis:

SELECT * FROM Products
WHERE Price > ALL (SELECT Price FROM Products WHERE Price > 40);

warunek słownie brzmi tak, wybierz te rekordy, których wartość pola price jest większa od WSZYSTKICH wartości zwracanych przez podzapytanie.

Uprośćmy zapytanie powiedzmy, że masz 3 rekordy z warotściami price 30,41,50, czyli powyższe zapytanie mozna zapisać tak:

select * from products
where
  price > 41
  and price > 50

To powiedz mi która z tych 3 wartości spełni powyższy warunek?

Reasumując: wartość price musi być większa od wszystkich wartości

0

@Panczo: @woolfik dziękuję wam bardzo;-) Już rozumiem;-)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0