Notacja wykladnicza - select

0

Jak wyświetlić używając select liczbę 10 do potęgi 12 używając znaku "e"

0

Mógłbyś coś uściślić, pokazać kod?

1

Nie jest istotą baz danych formatowanie informacji, np jeden klient takiej kwerendy chce po polsku, drugi po amerykańsku.
Baza ma zwrócić float / double jako takie (binarną liczbę)

1

W mssql FORMAT(1234.56789, 'E');

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1