Nieznany błąd (język R)

0

Witam wszystkich :)

Mam pewien problem z funkcją w języku R, którą próbuję wykonać w funkcji SQL. Wiem, że nie jest to forum w którym język R jest popularny, ale może znajdzie się ktoś, kto będzie w stanie mi pomóc :)
W załączniku dołączam screeny z przedstawionym kodem, treścią błędu oraz jak wygląda "input data".
W RSudio dany kod działa bez problemu i dlatego nie rozumiem co powoduje ten problem.

0
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER PROCEDURE nazwa (@threshold float = 0.1)
as
begin
	-- Use Benford law to get the potential fraud vendors.
	exec sp_execute_external_script
		  @language = N'R',
		  @script = N'	
			 library(reshape2);
			 dd = dcast(InputDataSet, VendorNumber ~ Digits, value.var="Freq");
			 OutputDataSet = cbind(
				dd,
				apply(dd[,-1], 1, function(xx) chisq.test(xx, p=(log(1+1/(1:9))/log(10)))$p.value)); ## Equation using Benford law
			 colnames(OutputDataSet) <- c("VendorNumber", "Digit1", "Digit2", "Digit3", "Digit4",
											"Digit5", "Digit6", "Digit7", "Digit8", "Digit9", "Pvalue");
			OutputDataSet <- subset(OutputDataSet, Pvalue < threshold);
		  ',
		  @input_data_1 = N'
	select VendorNumber, Digits, Freq
	  from [BenfordFraud].VendorInvoiceDigits(default)
	order by VendorNumber asc, Digits asc;
		  ',
		  @params = N'@threshold float',
		  @threshold = @threshold
	with result sets (( VendorNumber varchar(10),
	   Digit1 int, Digit2 int, Digit3 int, Digit4 int, Digit5 int, Digit6 int, Digit7 int, Digit8 int, Digit9 int,
	   Pvalue float));
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1