SQL-Weryfikacja poprawności działania zapytania

0

Czesc mój problem :

W bazie zrobić zestawienie zawierające następujące dane: nazwa miesiąca, rok oraz sumę opłat za wizyty w danych miesiącu danego roku. W zestawieniu uwzględniamy tylko te miesiące dla których sumaryczna wartość opłat jest wieksza od średniej miesięcznej wartości opłat dla danego roku wynik malejąco według wartości opłat

oto tabela:
Tabela Wizyty ( IdWizyty, IdLekarza, IdPacjenta, DataWizyty, Oplata)

Skorzystalem tutaj z funkcji DateName( mm, data)). .Oto mój kod , jak ruszyć dalej a dokladniej jak wyciagnac ten miesiac ktory spelnia ten warunek ?

              
                          
with tmp as
(


select 
DateName( mm, DataWizyty) as miesiac ,
DateName( yy, DataWizyty) as rok ,
 sum(oplata) as Suma
from Wizyty


group by DateName( mm, DataWizyty),
		DateName( yy, DataWizyty)


		
)

select * ,
 sum(suma) over (partition by miesiac) as SumaWartosciOplatNaMiesiac,
 avg(suma) over (partition by rok) as SredniaMiesiecznaWartoscOplatDlaDanegoRoku from tmp
0

Potrzebyjesz opłaty miesięczne, plus średnią opłat za rok:

with msc as (
select 
  Year(DataWizyty) as rok ,
  DateName( mm, DataWizyty) as miesiac ,
  sum(oplata) as Oplaty
from 
  Wizyty
group by 
  DateName( mm, DataWizyty),
  Year(DataWizyty) 
), avgy as (
select 
  Year(DataWizyty) as rok ,
  sum(oplata)/count(distinct month(datawizyty)) as avgy
from 
  Wizyty
group by 
  Year(DataWizyty) 
)
select msc.*
from
  msc
  inner join avgy on msc.rok = avgy.rok
where
  avgy.acgy < msc.oplaty
order by
  oplaty desc

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1