MS ACCESS - automatyczne uzupełnianie zablokowanego pola.

0

Mamy sytuacje taką jak na załączonym obrazku. Chciałbym, aby po wpisaniu capex2019 wykonywała się pewna akcja dla pola budzet_o. Jak wypełnie kolejny capex 2020 to znów ta sama akcja dla budzet_o. Jak kolejny capex2021 to znów aktualizacja. I tak w kółko, do wypełnienia wszystkich pól. Do jakiego zdarzenia muszę przypisać to sprawdzenie i dla którego pola?

@Panczo @BlackBad

1

AfterUpdate - pól do których wprowadzasz te wartości capex2019, capex2020 etc.

1

Jeżeli akcja jest ta sama dla każdego pola to możesz, w module formularza napisać funkcje która się wykona i dla każdego pola capex dodać zdarzenie after update i w nim wywołać tą funkcje:

Private Function funkcja_licząca()
'kod funkcji wywowływanej za każdym razem przy zdarzeniu after update
End Function
Private Sub capex2019_AfterUpdate()
     funkcja_liczaca
End Sub
Private Sub capex2020_AfterUpdate()
     funkcja_liczaca
End Sub
Private Sub capex2021_AfterUpdate()
     funkcja_liczaca
End Sub

Ewentualnie aby pozbyć się tych zdarzeń AfterUpdate wstaw we właściwości Poaktualizacji tych textboxów, wartość =funkcja_licząca()

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1